Ontmoetingsmiddag Raad van Kerken Amsterdam

voor leden van de lidkerken en andere belangstellenden zaterdag 22 februari, 15-18 uur in het Koptisch Cultureel Centrum.

Voor de derde keer organiseert de Raad van Kerken Amsterdam een bijeenkomst, waar mensen die zijn verbonden met een van onze lidkerken, of geinteresseerd zijn in de Raad elkaar kunnen ontmoeten.
Dit keer zal dat zijn in in het Koptisch Cultureel Centrum aan het Mosplein in Amsterdam-Noord. Zaterdag 22 februari bent u daar vanaf 14.30 welkom. Het programma begint om 15.00 uur. Einde, na de maaltijd, rond 18.00 uur.
Onderdelen van de middag zijn:

  • De Raad van Kerken Amsterdam op dit moment, korte inleiding door de voorzitter
  • Inleiding op het thema
  • Gesprek in groepen rond het thema “getuigen van je geloof, een weg tussen bescheidenheid en vrijmoedigheid”.
  • Liturgische afsluiting in de St. Mercuriuskapel, met medewerking van een koor van van de Koptisch Orthodoxe Kerk.
  • ontmoeting en maaltijd.

Nadere toelichting bij het gespreksthema:
Onze lamp onder de korenmaat of op de standaard? (Matteüs 5:16)
In de traditie van het christendom zijn evangelieverkondiging, dienst aan de naaste en de opdracht
tot getuigenis van het geloof steeds hand in hand gegaan. De opdracht tot geloofsgetuigenis heeft
geleid tot een veelheid aan activiteiten op het gebied van zending, missie en evangelisatie. Voor veel
mensen zijn dit echter negatief geladen begrippen geworden.
De positie van het christendom in onze samenleving is sterk veranderd. Hoewel onze cultuur
doordrenkt blijf van christelijke waarden, heeft voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking
hebben het christelijk geloof en de kerk geen betekenis meer. Velen zetten zich er kritisch tegen af.
Christen zijn en daar blijk van geven is niet vanzelfsprekend meer.

Past ons daarom terughoudendheid? Sommige christenen neigen daar toe: we moeten deze situatie
maar aanvaarden , anderen niet lastig vallen met ons geloof. Andere christenen hechten des te meer
waarde aan evangelisatie. Of ze zoeken naar nieuwe vormen van missionaire presentie van de kerk
in de samenleving, in de overtuiging dat ons geloof van waarde is in een samenleving waarin levens-
en zingevingsvragen niét aan betekenis hebben verloren.
Waar kiezen wij persoonlijk voor? Zijn we bescheiden tegenover niet-christenen? Durven wij nog
vrijmoedig te spreken over wat voor ons van waarde is? En hoe we dat dan? Getuigen van je geloof, is
er een weg tussen bescheidenheid en vrijmoedigheid?

U bent van harte welkom. De toegang is gratis.
Graag wel aanmelden: raadvankerkenamsterdam@gmail.com
Praktische informatie:
Het Koptisch Cultureel Centrum (een voormalig schoolgebouw) ligt achter de Koptisch-Orthodoxe
Kerk van de Heilige Maagd Maria aan het Mosplein in Amsterdam Noord. De ingang is tegenover
Mosstraat 2 onder een mozaiek met “Maria Mercurius”.
Het Centrum is te bereiken:
met OV: Bushalte Mosplein, te bereiken vanaf het Centraal Station met metro 52 naar halte
Noorderpark, daarna één halte met bus 34 en 35, of 9 minuten lopen (Johan van Hasseltweg).
Ook de Connexionbussen 391, 393 en 394 vanaf CS stoppen bij deze bushalte Mosplein.
met de fiets: pont achter CS naar Buiksloterweg, via deze weg noordwaarts naar Mosplein via
Ranonkelkade en Van der Pekstraat.
met de auto: weg S116 (IJtunnel –Ringweg Noord), afslag Johan van Hasseltweg, richting westen.