D66 – Inburgering, werk en opvang

Inburgeringstrajecten

Bij de komst van asielzoekers en andere nieuwkomers is het van belang om vanaf dag één te beginnen met inburgering. De gemeente zou bij inburgeringstrajecten beter gebruik kunnen maken van kennis en kunde binnen het netwerk rond asielzoekers en andere nieuwkomers, zoals vrijwilligersorganisaties die bij de ondersteuning van asielzoekers betrokken zijn. Niet alle groepen nieuwkomers hebben dezelfde problematiek. Dit vereist maatwerk in het beleid. Bij het bieden van maatwerk moet wel helder zijn wat het beleid is, zodat willekeur wordt voorkomen.

Vluchtelingen snel aan het werk

Amsterdam wil vluchtelingen zo snel mogelijk een plek geven in de stad, door ze naar werk, opleiding of ondernemerschap te begeleiden, en tegelijkertijd laten inburgeren. D66 vindt het belangrijk dat vluchtelingen zich gauw Amsterdammer voelen en Amsterdammer zijn. Een intensieve begeleiding helpt daarbij, daar heeft Amsterdam goede resultaten mee behaald. Alle Amsterdamse statushouders moeten enkele jaren intensieve begeleiding krijgen, zodat ze zo snel als mogelijk mee kunnen draaien in de maatschappij.

Opvang ongedocumenteerden: Bed, Bad Brood én Begeleiding

Amsterdam kent veel ongedocumenteerden: mensen zonder geldige verblijfsvergunning. Dit zijn vaak uitgeprocedeerde asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben gekregen en volgens de IND moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Sommigen willen niet terugkeren. Anderen kúnnen niet terugkeren, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer toelaat of omdat identiteitsdocumenten missen. Wie niet uitgezet kan of wil worden, heeft geen recht meer op Rijksopvang. Om te voorkomen dat deze mensen op straat gaan zwerven, hebben we in Amsterdam de Bed, Bad en Broodopvang (BBB) opgezet. De straat is voor niemand een oplossing. Voor de mensen zelf niet, maar ook niet voor de openbare orde en veiligheid in onze stad. D66 is voor het behoud van de Bed, Bad en Broodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en andere ongedocumenteerden. Zoals ook door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en het Comité van de Sociale Rechten van de Raad van Europa wordt geadviseerd. Maar D66 wil ook dat mensen weer uít de BBB komen. Daar is naast de BBB, ook begeleiding voor nodig. Om ervoor te zorgen dat mensen niet jaren in de BBB vastzitten moeten ze begeleiding krijgen om een oplossing te vinden voor hun situatie. Of dat nou toch een toekomst in Nederland mét papieren is, of terugkeer naar het land van herkomst. Die Begeleiding bieden naast de Bed, Bad en Broodopvang, is voor D66 essentieel.

https://amsterdam.d66.nl/content/uploads/sites/334/2018/01/D66-Verkiezingsprogramma-2018-2022.pdf

[ pag. 50 ]