Pleidooi voor extra opvang

In de raadscommissie Algemene Zaken op 14 november hield Henk Griffioen van de Steungroep We Are Here het volgende pleidooi voor extra opvang voor mensen zonder papieren:

“Mevrouw de burgemeester, geachte leden van de commissie Algemene Zaken,

Begin oktober werden drie groepen ongedocumenteerden dakloos, de Vluchtmaat, Muys en Swahiligroep, totaal 88 mensen. Zij staan op de wachtlijst voor de LVV maar die telt nu 150 mensen.

Door ngo’s, eigenaren en bedrijven werden drie oplossingen aangedragen:

  • Twee loodsen net buiten Ouderkerk kunnen voor een gereduceerde prijs gehuurd worden voor een periode van drie jaar. De verbouwing daarvoor wordt door de Bouwmaat als maatschappelijk project kosteloos opgepakt. Totale kosten 110.000 per jaar voor opvang voor 80 mensen.
  • Ook de eigenaar van een pand aan de Paasheuvelweg biedt zijn pand aan voor een aantal maanden. Daarvoor is slechts een beperkte bijdrage en verbouwing nodig.
  • Binnenkort komt, helaas moet ik zeggen, de 16e Montessorischool onverwacht vrij  en er is geen nieuwe huurder. [Stichting] Noodzaak vroeg om het beheer, waarbij zij door verhuur aan zzp-ers de opvang financiert, net als in de Vluchtmaat. Deze optie is zelfs kosteloos voor de gemeente.

Al deze voorstellen, waarbij ngo’s, bedrijven en eigenaren op een creatieve manier de handen ineen slaan, werden in een klap van tafel geveegd.
Waarom? Regel 500. Er mogen niet meer dan 500 mensen opgevangen worden. Plaats maken  gebeurt nu door mensen uit de opvang te klinkeren, zelfs zeer kwetsbare mensen.
Zowel wat betreft daklozen als ongedocumenteerden blijft Amsterdam voortdurend achter de feiten aan lopen. De opvangplicht welke de staatssecretaris bij de gemeentes heeft neergelegd wordt bij lange na niet vervuld.

De mensen van de voormalige Vluchtmaat volgen allen het juridische traject van de LVV. Maar nu al zes weken moeten zij dit doen vanaf de straat.
Regel  500. Hoe kan je jezelf en deze LVV-pilot dan nog serieus nemen?

Wij vragen U opnieuw in overleg te gaan met ngo’s die oplossingen aandragen, die niet alleen een aanmerkelijke besparing bieden, maar ook de draagkracht zullen vergroten.”