Een muzikale ontmoeting met de Raad van Kerken Amsterdam

Onder deze titel is een film gemaakt met bijdragen van 11 koren uit evenzoveel lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam.

https://www.youtube.com/watch?v=vC3rb-E_lOg 


De film is tot stand gekomen omdat het vanwege COVID19 niet mogelijk was om in september 2020 voor de derde keer als RvKA een korenfestival te organiseren. Met name Henk Meulink, inmiddels oud-voorzitter van de RvKA, heeft zich er voor ingespannen. Hij heeft de koren ‘gescout’ en hen gevraagd opnames in te sturen. In enkele gevallen zijn afgelopen najaar nieuwe opnames gemaakt door Chris Hellwig. Zij heeft ook de 11 opnames gemonteerd en de film gemaakt, die op You Tube en via de website van de Raad van kerken kan worden bekeken. Henk Meulink spreekt de verbindende teksten en licht zo het programma toe.

De film geeft een mooi beeld van de verscheidenheid van de lidkerken van onze Raad,
in het bijzonder van de wijze waarop muzikaal uitdrukking wordt gegeven aan het geloof waarin wij ons met elkaar verbonden weten. Het overzicht van de koren en hun bijdragen is te vinden op de website van de Raad van Kerken Amsterdam.


Programma:

 • Koor van de Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo Kerk o.l.v. Yared Habesha
  Delen van de Heilige Liturgie, tekst en melodie van de heilige Yared (6e eeuw)
  (opname Chris Hellwig)
 • Koor van de Dominicuskerk o.l.v. Arjan van Baest
  Lied “Om water”, tekst Huib Oosterhuis, melodie Tom Löwenthal
  (eigen opname)
 • Koor van de Koptisch-Orthodoxe Kerk
  Koptische hymne “Terwijl ik denk dat God niet reageert …”
  (eigen opname)
 • Koor van de Portugeessprekende RK-migrantenparochie Nossa Senhor di Fátima
  Twee liederen:
  Senhor meu Deus Quao grande és Tu (Heer mijn God, hoe groot bent u)
  Tú Es Minha Vida van Eliana Ribeiro ( U bent mij leven)
  (opname Chris Hellwig)
 • Colours of God, koor van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad en Flevoland o.l.v. Maureen Malone
  How Brightly Beams The Morning Star, vertaling van het oorspronkelijke lied uit de 16e eeuw “Wie schön leuchtet der Morgenstern”, tekst en muziek Philipp Nicolai
  (eigen opname)
 • Koor van Korps Amsterdam West van het Leger des Heils
  Genade alleen
  (eigen opname)
 • Twee leden van het koor van de Armeens-Apostolische Kerk Surp Hoki,
  Margrite Kachik en Tamara Kotcharyan
  Delen uit de Heilige Liturgie
  (opname Chris Hellwig)
 • Kwintessens o.l.v. Nannie Schuller, verbonden aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
  Ubi caritas et amor, melodie: Ola Gjeilo
  Blowin`in the Wind, tekst en melodie Bob Dylan
  (eigen opnamen)
 • Zanggroep van de Keizersgrachtkerkgemeente
  The Lord Is My Sheperd, tekst Psalm 23, melodie Howard Goodall
  (eigen opname)
 • Koor van de Russisch-Orthodoxe parochie Heilige Nikolaas van Myra
  o.l.v. Aliona Ovsiannikova-Voogd
  Vsech skorbjashjiech radostje (Vreugde van alle bedroefden,
  Tropaar voor de gelijknamige ikoon van de moeder Gods, Burgaarse melodie, harmonisatie Popon-Platonov;
  Otsje Nash (Onze Vader), melodie N.Kedrov
  (opname Chris Hellwig)
 • Koor van de Vrijburg o.l.v. Kaiyi Min
  The Lord Bless You And Keep You, zegen volgens Numeri 6-24-26,
  melodie John Rutter
  (eigen opname)


Toelichtende teksten: Henk Meulink (tot 21 januari 2021 voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam),
opgenomen door Chris Hellwig in de Oranjekerk

Technische realisatie: Chris Hellwig, met medewerking van Annemarije Rus en Katie Reid


voor reacties: raadvankerkenamsterdam@gmail.com

digitaal korenfestival

digitaal korenfestival muzikale ontmoeting