lokale opties om onuitzetbare vluchteling opleidingskans te bieden?

Frans Zoer en Anna Verbeek (van de Taakgroep Vluchtelingen) en Rian Ederveen van stichting LOS denken verder over een lobby voor een gedoogstatus voor ongedocumenteerden (in vervolg op het webinar over gedoogstatus, dat de Taakgroep in april organiseerde). Onder welke condities zouden mensen die onuitzetbaar zijn de mogelijkheid kunnen krijgen om een opleiding te volgen, of zinvol bezig te zijn (vrijwilligerswerk) i.p.v. veroordeeld te zijn tot nietsdoen? In de landelijke politiek is voor die gedachte geen enkele ruimte, maar lokaal vinden interessante experimenten plaats, m.n. met scholingstrajecten, waarbij de lokaal verantwoordelijke ambtenaren willen meedenken over opschorten van de dreigende uitzetbaarheid. Gemeentes willen meedenken omdat ‘geen vluchteling op straat’ weliswaar nog altijd een beleidsuitgangspunt is, maar met de huidige LVV-praktijk niet te realiseren. Het gesprek gaat er over of gemeentes vormen kunnen vinden om onuitzetbare vluchtelingen gedurende een periode een ‘legale’, door diverse betrokken partijen gerespecteerde verblijfsstatus te geven

als er sprake is van :

– studie

– werk in krapteberoepen

– werk als kennismigrant

Dat is een ingewikkeld thema, waar scholen een belangrijke rol in hebben. Maar ook zou moeten worden gesproken met o.a. werkgevers en UWV. Maar het is wel een work-in-progress. Met elkaar en met de gemeenten zouden we good practices willen ontwikkelen, waarmee later ook de Tweede Kamer het ministerie kan overtuigen. Er zijn ook EU-voorbeelden die we kunnen gebruiken.

We denken ook door over een aanvullende vorm van ‘community sponsorships’, waarbij bv. een kerkgemeenschap een ongedocumenteerde ‘adopteert’ en daarmee de weg vrij maakt voor recht op werk, en daarnaast groeiende sociale rechten.