Wij stoppen met dagopvang

Sinds 22 maart organiseert Here to Support voor 35 tot 40 mensen dagopvang op twee locaties in de stad. Wij gaan hier op 31 juli mee stoppen. In de komende weken gaat de gemeente Amsterdam de noodopvang (nachtopvang in de sporthallen), die is opgezet vanwege Corona, afbouwen. Het virus is nog niet weg, maar op 1 augustus sluiten de sporthallen helemaal. Er zijn meer dan honderd ongedocumenteerden die straks op straat zullen komen, en dan is er geen vangnet meer. Het wordt voor ons dan onmogelijk om op dezelfde manier een dagopvang te runnen zoals we nu doen. Waar we nu alleen een lunch verzorgen, zullen mensen straks drie maaltijden per dag missen; daarnaast hebben zij geen douche, geen bed en geen andere basisvoorzieningen. De druk op de dagopvang die wij nu met minimale middelen runnen zou te hoog worden. 

De voorspelling is dat een aantal mensen in de reguliere ongedocumenteerde opvang kunnen komen, als zij hoog op de wachtlijst staan, aangezien er veel plekken vrijkomen. Maar lang niet genoeg, en als er plekken vrijkomen betekent het ook weer dat andere mensen op straat komen. Zo zullen er 27 veelal jonge mensen 1 juli vanuit het Dublin programma uit de opvang gezet worden, omdat mensen met een Dublinclaim maar 6 maanden opvang krijgen terwijl zij 18 maanden moeten overbruggen voordat zij naar Ter Apel kunnen. Daarnaast komt er nog een groep mensen op straat waar het LVV programma voor ophoudt, dit betreft veelal oudere ongedocumenteerden. 

Here to Support trekt constant aan de noodbel. Wij zijn onderdeel van veel verschillende overleggen, wij mailen en bellen organisaties, gemeente en regiegroepen en nemen nergens een blad voor de mond. Here to Support wil niet meewerken aan een systeem dat mensen constant dakloos maakt. Here to Support kan niet elke keer als enige organisatie de gaten opvullen.

Wij zullen en kunnen geen grootschalige nachtopvang regelen komende zomer, deze aantallen dakloze ongedocumenteerde mensen zijn onhoudbaar.

Wij zien dat het vanwege Corona bijna onmogelijk is om het particuliere opvangnetwerk aan te spreken. Mensen hebben hun eigen logeerkamer nodig als werkkamer; zijn veel thuis of hebben angst voor corona bij logees. Door de crisis hebben veel particulieren het ook zelf financieel zwaar en kunnen zij geen extra monden voeden.

Waar gaan mensen naar toe als zij naar de straat worden verwezen? Here to Support ziet geen enkele organisatie bewegen om een vangnet op te zetten. Wij maken ons ernstig zorgen en zien donkere tijden aankomen waarin mensenrechten geschonden gaan worden. 

Wij gaan door met het agenderen van basisrechten, want ieder mens heeft recht op bescherming en een dak boven zijn of haar hoofd. Housing is a human right! Bescherming is niet alleen nodig in tijden van corona maar blijft nodig.

Wij houden jullie op de hoogte van wat er deze maand nog verder gaat gebeuren. 

uit: Nieuwsbrief van Here to Support, van 25 juni 2020