Drugspastoraat

Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) is een stichting die pastorale zorg verleent aan mensen die in hun leven zijn of waren vastgelopen door druggebruik of in druggebruik.

De Stichting Drugspastoraat is ontstaan in 1990 als activiteit van de oecumenische Raad van Kerken Amsterdam en ziet zichzelf als werkzaam binnen en namens de gezamenlijke kerken van Amsterdam. Een vertegenwoordiger van de Stichting participeert in de Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam

Uitgangspunt van het DPA is dat elk mens, ook de druggebruiker, beeld van God is en zoals ieder mens geroepen wordt om meer naar de volheid van dat beeld toe te groeien. Dit uitgangspunt wordt in de dagelijkse praktijk in drie waarden uitgewerkt: – betrouwbare presentie – opkomen voor menselijke waardigheid – heilzame ontmoeting Voor de missie, visie, strategie en verantwoording verwijzen we u naar onze website: www.drugspastoraat.nl

BEREIKBAARHEID EN CONTACT

Het Drugspastoraat is op de volgende manieren te bereiken:

Rond de zondagse vieringen: De Crypte (Korpszaal van het Leger des Heils) Oudezijds Achterburgwal 45 Iedere zondag van 15.30 – 17.30

Per telefoon:

Bekijk het actuele team van pastores met hun contactgegevens op onze website: www.drugspastoraat.nl

Per e-mail: bestuur@drugspastoraat.nl

Per post: Stichting Drugspastoraat Amsterdam Oudezijds Voorburgwal 165 1012 ET Amsterdam

Website www.drugspastoraat.nl

Rekeningnummers:

Giften groot en klein zijn van harte welkom!

Stichting DPA Amsterdam: NL36 INGB 000 366 6845 NL34 ABNA 0264 0022 29

Stichting DPA heeft een ANBI status: giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting.