Maaltijden zaterdagschool voor kinderen van ongedocumenteerde arbeidsmigranten

Uit de brief van Gianni da Costa:

De scholen zijn weer begonnen en in september beginnen we weer met de weekendklas/school voor 50 ongedocumenteerde kinderen. De lessen vinden op zaterdag plaats. Het project ETE (Empowerment Through Education) heeft als doel jongeren zelfredzaam te maken zodat ze op de lange termijn een positieve rol in de maatschappij kunnen vinden.  Door met  deze jongeren ieder zaterdag gezamenlijk te eten creëren we een “thuis en wij” gevoel, oftewel een familie gevoel.

Het project ETE (Empowerment Through Education) is een open weekendschool met enorm veel diversiteit en saamhorigheid. Iedereen is welkom om bij onze familie aan te sluiten. Om te kunnen slagen in de maatschappij moet je er aan deelnemen. De stap naar actief burgerschap is voor een groot gedeelte van onze deelnemers te groot om zelfstandig te nemen. ETE project maakt de kloof met de maatschappij kleiner door de gemeenschap te betrekken bij haar projecten en vice versa. Het aanbod van het project is divers. Van sportactiviteiten, huiswerkbegeleiding tot Empowerment trainingen die naadloos aansluit op de rest van de lifestyle van de community.

Zie anders mijn interview in de Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/je-staat-er-niet-alleen-voor

We zijn geen stichting en zijn heel erg afhankelijk van donaties en giften. Voor de maaltijden voor de weekendschool hebben we giften/donatie nodig. Voor € 500,- per maand kunnen wij alle kids van een goede maaltijd voorzien.

Met vriendelijke groet,

Gianni da Costa

Diaconaal Opbouwwerker Amsterdam Oost

06 16251995

g.dacosta@diaconie.org