Algemene Vergadering 19 maart gaat niet door

Het DB van de Raad van Kerken Amsterdam heeft besloten de Algemene Vergadering a.s. donderdag 19 maart niet door te laten gaan.  Dat is in de lijn met het advies van de overheid om tot 31 maart  niet alleen evenementen met meer dan 100 mensen af te gelasten, maar ook terughoudend te zijn met sociale contacten die niet strikt noodzakelijk zijn.
De landelijke Raad van Kerken heeft met een aantal andere christelijke organisaties woensdag 19 maart tot een “dag van nationaal gebed” uitgeroepen. Zie:  www.raadvankerken.nl

Het DB wil met u delen dat het voor onze samenleving (en een groot deel van de wereld) een bijzondere situatie is, die ons vervult met zorg en onzekerheid.
Ook onze kerken/ gemeenschappen hebben ingrijpende maatregelen moeten nemen en genomen. Want het  is toch heel wat dat de zo vertrouwde diensten en vieringen op zaterdagavond en zondag in veel gevallen niet zullen plaatsvinden, of op een veel beperktere wijze.
Wij zijn onder de indruk van de creatieve wijze waarop in veel kerken gezocht wordt om o.a. door het gebruik van sociale media toch kerkgangers een viering aan te bieden.
Ook op andere wijze zoeken christelijke gemeenschappen naar vormen om contact te houden met hun leden, in het bijzonder met wie kwetsbaar zijn.
Wij wensen u, uw bestuur en uw geestelijken wijsheid en sterkte toe.
En laten we hopen en vertrouwen dat de genomen maatregelen bij mogen dragen aan het inperken van de gevolgen van het coronavirus.

Wij sluiten ons graag aan bij de oproep tot gebed. In het bijzonder roepen wij op te bidden voor:
– wie getroffen is door het coronavirus, in ons land, in de wereld
– wie op andere wijze ziek zijn en zich in een kwetsbare positie bevinden
– wie in de zorg werken en nu extra belast worden
– voor kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen, om hen bij de aandacht voor het virus niet te vergeten.
– wie de ontwikkelingen van het virus proberen te volgen en zoeken naar middelen om het te bestrijden
– wie politiek en maatschappelijk de verantwoordelijkheid dragen voor genomen en te nemen maatregelen
– wie verantwoordelijk zijn in onze gemeenschappen voor het vieren en voor pastorale en diaconale inzet.
Laten wij bidden in vertrouwen dat God met ons en onze wereld verbonden is en wil zijn.