Corona-actie voor ongedocumenteerde Brazilianen

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
2 mei 2020

Corona-actie voor ongedocumenteerde Brazilianen

Brazilië is een prachtig land. Als je veel geld hebt, kun je er relatief veilig wonen in een huis met goede beveiliging, maar voor mensen met weinig geld en een gezin met jonge kinderen is de realiteit heel anders. Armoede en geweld van de drugsmaffia beheersen het leven. Geen wonder dat zij proberen in een ander land een veilig bestaan op te bouwen voor zichzelf en hun kinderen.
In Amsterdam leven veel ongedocumenteerde Brazilianen. Het zijn voornamelijk economische migranten, een kwetsbare groep mensen die helaas buiten elke vorm van stedelijk beleid valt.

Gianni da Costa doet allerlei vrijwilligerswerk, onder meer voor De Regenboog Groep. Sinds 2017 heeft hij een groep van ongeveer 50 ongedocumenteerde jongeren (en hun ouders) uit Amsterdam-West onder zijn hoede genomen, kinderen van 5 tot 18 jaar. Hun leven is niet gemakkelijk, want gezondheidszorg, onderwijs en onderdak zijn voor hen niet vanzelfsprekend. Ook voor de ouders is dit een schrijnende situatie. Elke zaterdag krijgen de kinderen coaching en begeleiding van Gianni. Blik op Talent heeft haar kantoor gratis hiervoor ter beschikking gesteld.
Ook de Vrijwilligersacademie van Stichting De Regenboog helpt mee door op zaterdagmiddag gratis taallessen aan de volwassenen te geven.

Door de coronacrisis worden deze Brazilianen extra hard getroffen. Velen werken als schoonmaker, maar hun klanten hebben voor 90% afgezegd. Dat zorgt voor acute geldproblemen, want zij betalen te hoge huren omdat ze geen sociale huurwoning of huursubsidie kunnen krijgen. De Nederlandse staat helpt bedrijven en ondernemers tijdens de coronacrisis met tijdelijke financiële overbrugging, maar deze mensen hebben geen recht op voorzieningen zoals een uitkering of de Voedselbank. Bijzondere tijden, vragen om bijzondere acties. Daarom geven wij dankzij donaties van anderen inmiddels al drie weken aan 170 gezinnen voedselpakketten. Het is een broodnodige actie. We zien dat de vraag groot is en dat we verder kunnen uitbreiden. Door uw donatie kunnen wij dit mogelijk maken.
U kunt helpen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL79 TRIO 0379 3155 64 t.n.v. Stichting Regenboog Amsterdam onder vermelding van actie ongedocumenteerde Brazilianen. Regenboog Amsterdam is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Met hartelijke groet namens de Vrijwilligersacademie,
Karin Hanekroot, directeur
Gianni da Costa

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: [print-me]