Duits alternatief voor de opvang van vluchtelingen: Duldung

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
24 december 2020

Duits alternatief voor de opvang van vluchtelingen: Duldung

Voor onuitzetbare ongedocumenteerden (afgewezen asielzoekers e.a.) biedt de Vreemdelingenwet geen oplossing. Wie in de LVV geen perspectief vindt belandt weer op straat, zonder toekomst. In Duitsland bestaat een tussenvorm die onze aandacht trekt.

Anders dan in Nederland mogen asielzoekers in Duitsland al snel werken en voor zichzelf zorgen. Asielzoekers mogen altijd naar school en studeren, en ze mogen verplichte stages lopen. Vanaf 3 maanden mogen asielzoekers ook werken (incl. vrijwilligerswerk en beroepsvoorbereiding). Asielzoekers die uit veilige herkomstlanden komen, of die verplicht zijn in overheidsopvang te blijven mogen niet werken. Ze mogen wel altijd naar school. Dat is in Nederland wel anders – daar mogen asielzoekers veel minder, totdat ze een verblijfsstatus hebben. En met alle achterstanden bij de IND kan het heel lang duren voor asielzoekers een status hebben…

Vooral bijzonder is dat in Duitsland ook een humaan beleid wordt gevoerd t.a.v. afgewezen asielzoekers, die buiten hun schuld niet uitgezet kunnen worden. Zij krijgen in principe ‘een Duldung’ en hebben dezelfde rechten als asielzoekers. Dus: recht op scholing en recht op werk, en onder voorwaarden de optie tot legalisering. Gaat u komend jaar met ons mee op verkenning?

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: