Discussie 24-uurs opvang 19 maart

Toen enkele jaren geleden de Bed, Bad & Broodvoorzieningen werden geopend boden die alleen nachtopvang: elke ochtend moesten de bewoners weer de straat op. Allerlei organisaties waaronder de Taakgroep hebben stevig gepleit voor 24-uursopvang, met goede redenen. Die is er eind 2018 ook gekomen, in de drie opvanglocaties voor ongedocumenteerden. (Daarnaast bestaat nog altijd de winteropvang voor daklozen (ook ongedocumenteerden) – die is altijd alleen nog voor de nacht.)

Nu de mogelijkheden voor dagopvang drastisch verminderd zijn, terwijl de situatie van veel mensen zonder papieren precair is en risico’s op besmetting toenemen, klinkt weer de oproep aan de gemeente om 24-uurs opvang te bieden.

In de raadscommissie Algemene Zaken op 19 maart vroegen diverse partijen hierom, maar wethouder Groot Wassink wees de oproepen af wegens negatief advies van de GGD: die stelt dat samenscholen van grote groepen een grotere kans geeft op besmetting en verspreiding; beter is dan dat men individueel in de buitenlucht is. Dat men ’s avonds weer in de Winteropvanglocatie bij elkaar komt, vormt hier geen argument omdat de gemeente deze locatie heeft gesplitst in kleinere groepen. De Winteropvang aan de Transformatorweg (bij het Westerpark) telt nu nog 150 plekken in drie groepen bestemd voor kwetsbare daklozen. Het gedeelte bestemd voor ongedocumenteerden is, nadat enkelen met besmetting zijn opgenomen in het ziekenhuis, overgeplaatst naar Sporthallen Zuid (bij het Olympisch Stadion; de buurt is geïnformeerd); 75 bedden in twee gescheiden groepen.

De suggesties om noodtoiletten in de publieke ruimte te plaatsen en om dagopvang in kleinere groepen te organiseren zou de wethouder overwegen. Plaatsing van kwetsbare groepen in leegstaande panden van de gemeente is lastig: er staat heel weinig leeg en dat is niet snel geschikt te maken. Gebruik maken van hotels zou volgens de wethouder voorbarig zijn, want we staan aan het begin van de crisis en weten nog niet wat er op langere duur nodig is. Alle opties worden in voortdurend overleg onderzocht. – Is het eigenlijke punt dan spreiding in kleine groepen, dus echt kleinschalige opvang, bijv. in schoollokalen en gymzalen die nu toch leeg staan? Ook dan is begeleiding nodig, en de uitvoeringsorganisaties HVO-Querido en Leger des Heils hebben de handen vol aan de locaties die zij nu beheren. De wethouder beaamt de suggestie dat zelfredzame daklozen op hotelkamers geen begeleiding nodig zouden hebben, maar voor huisvesting in hotels vindt hij het te vroeg.