Een nieuw Beleidsplan voor de Raad van Kerken Amsterdam

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
3 februari 2021

Een nieuw Beleidsplan voor de Raad van Kerken Amsterdam

De Algemene Vergadering van de Raad van Amsterdam heeft op 21 januari een nieuw Beleidsplan voor 2021 en 2022 vastgesteld. Het heeft als titel: “Als kerken samen present in Amsterdam”.

Dit Beleidsplan bouwt voort op de ontwikkeling die de Raad van Kerken Amsterdam de laatste jaren heeft doorgemaakt. Het beschrijft aan de ene kant hoe de Raad de verbinding legt tussen de 22 lidkerken van de Raad (met 100 geloofsgemeenschappen in de stad). Daarnaast geeft het Beleidsplan aan hoe de Raad nog meer dan voorheen namens de kerken wil bijdragen aan de Amsterdamse samenleving.
Een aantal nieuwe elementen in het Beleidsplan zijn:
– een overleg met voorgangers van de aangesloten lidkerken
– een nadere kennismaking met internationale en migrantenkerken
– een versterking van het contact met het college van B&W en de Gemeenteraad,
waaraan op dit moment al wordt gewerkt
– een grotere betrokkenheid van de AV bij de Taakgroep Vluchtelingen en het Drugspastoraat
– een herdenking voor allen die de gevolgen van de coronacrisis ondervinden.
De ontwikkeling van de coronacrisis zal invloed hebben hoe dit Beleidsplan kan worden gerealiseerd.
Eerder stimuleerde het al tot de organisatie van een Webinar en tot een digitale vorm van het eerder zo succesvolle Korenfestival van de Raad, die binnenkort online zal komen.
In de bijlage vindt u het Beleidsplan

Nieuws Deel dit bericht:
Print deze pagina: