Overzicht partijprogramma’s Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voor een overzicht van thema’s rond vluchtelingen en ongedocumenteerden, klik hier:

https://rvkamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/03/2022-overzicht-partijprogrammas.docx

Het overzicht is te printen op 2 pagina’s op A3-formaat.