Overzicht partijprogramma's Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
7 maart 2022

Overzicht partijprogramma’s Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voor een overzicht van thema’s rond vluchtelingen en ongedocumenteerden, klik hier:

https://rvkamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/03/2022-overzicht-partijprogrammas.docx

Het overzicht is te printen op 2 pagina’s op A3-formaat.

Taakgroep Deel dit bericht:
Print deze pagina: