Dublin Brothers, een jaar later

uit de nieuwsbrief van st. Here to Support, oktober

Precies een jaar geleden sloten de deuren van de particuliere opvang van Stichting Artikel 8EVRM, opgezet door stichting Here to Support. Op dat moment was Here to Support exact 6 maanden dag en nacht betrokken bij de zorg om een groep van ongeveer 60 Dublin Brothers. De groep bestond uit veelal jonge (sommige zelfs minderjarige) Eritrese vluchtelingen met een Dublinclaim Italië, die 18 maanden moesten zien te overbruggen voordat ze naar Ter Apel asiel kunnen aanvragen in Nederland. Er was niet genoeg gemeentelijke opvang, iedereen werd op een wachtlijst geplaatst. Na het sluiten van de winteropvang in april 2019, het slapen op kerkvloeren tijdens de kerk estafette en daarna 14 andere slaapplekken in de stad, stonden alle Dublin Brothers nu weer op straat. We waren kapot. Het was een tijd van crisisoverleg naar crisisoverleg, maar ook een tijd van hechte broeder- en zusterschap.  

Het sluiten van de Muys betekende enorme dakloosheid. Vijfentwintig Dublin Brothers werden nog drie volle maanden opgevangen bij Amsterdammers thuis via Amsterdak! Velen kwamen daarna in de gemeentelijke opvang terecht, eindelijk! 

Een jaar later! Hoe gaat het nu met ze?

We zijn onze Dublin Brothers nooit uit het oog verloren. Met velen gingen we mee naar hun casemanagers, advocaten, maar ook naar voetbal en Nederlandse les. We schreven een expertiserapport in januari 2020, en organiseerde een publieke avond met onze bevindingen.

Inmiddels zijn heel veel Dublin Brothers in Ter Apel en overgeplaatst naar een AZC; hebben al een interview gehad of zijn nu daarop aan het wachten. Want na de 18 maanden wachten in Amsterdam is het nieuwe wachten begonnen. Wachten op overplaatsing, wachten op de IND-gehoren, en wachten op een beslissing van de IND. En dat allemaal vanaf AZC’s door het hele land: Luttelgeest, Budel, Hoogeveen. Ver weg!

Aantal zorgelijke punten:

  • Een aantal jongens werd in detentie geplaatst en sommige zelf uitgezet naar hun Dublinland; Italie of Zwitserland. Ze vonden daar niets, slechts de straat. Voor een aantal jongens begon de 18 maanden opnieuw toen ze terugkwamen in Nederland. Dit systeem is ziekmakend.
  • We zien heel veel afwijzingen van jonge Eritreeërs die in het afgelopen jaar de asielprocedure in Nederland hebben doorlopen. Wij houden ons hart vast voor al onze Dublin Brothers. 
  • De voortgang van de Dublin-Pilot is heel onzeker. Wij maken ons ernstige zorgen over de mensen met een dublinclaim die komende periode in Amsterdam gaan aankomen, en wellicht geen opvang meer krijgen.
  • COVID-19 heeft het leven in AZC’s veranderd. Wij horen zeer zorgelijke verhalen over de slechte omstandigheden in Ter Apel, bij het aanmeldcentrum waar mensen dagenlang zonder bed en douche hun eerste interview moeten afwachten. 

Wist je dat?

  • Wist je dat er meer dan 40 adressen/Amsterdammers onderdak boden in de periode oktober – december 2019 tijdens de Amsterdak! periode.
  • Wist je dat Here to Support nog steeds een aantal jongens in een kleinschalige opvang opvangt die wij runnen met 4 bedden. De laatste Dublin Brothers moeten nog steeds een aantal weken/maanden overbruggen voordat ze naar Ter Apel kunnen.
  • Met Stichting LOS en STIL Utrecht zijn we in gesprek over het ontwikkelen van een website, volledig gericht op informatievoorziening voor en door Dublinclaimanten. 
  • Wist je dat er een aantal Dublin Brothers meedoen aan het mondkapjesteam van PrintRights? (en mondkapjes nu verplicht zijn op sommige plekken..bestellen!)
  • Wist je dat afgelopen jaar een aantal jongens vader zijn geworden, en dat er zelfs een Dublin Brothers tweeling geboren is.
  • Wist je dat gastvrijheid van Amsterdammers soms verder gaat dan wat nodig is. Een paar jongens bleven de gehele 18 maanden bij lieve gezinnen in Amsterdam, en maakte geen gebruik van de Dublin Pilot. Zo bijzonder en mooi!

Here to Support blijft doorgaan met hulp bieden aan jonge vluchtelingen met (en zonder) Dublin status. Elke week eten wij met jongeren uit de LVV opvang en in een particulier netwerk. We signaleren hun problemen, begeleiden ze bij hun afspraken en bereiden ze voor – in samenwerking met casemanagers – op hun (opvolgende) asielaanvraag. 

We zijn bezig met het opzetten van een ‘ huiskamer’ waar we de jongeren kunnen ontvangen. We willen een sfeer creëren waar iedereen zich meteen thuis voelt. Op dit moment zijn we op zoek naar meubels (bankjes, zitzakken, kussens, tafeltjes). Kun je ons daar mee helpen? Mail naar info@heretosupport.nl .

Liefs,

Savannah, Annette, Malou


Here to Support kan een donatie goed gebruiken. Maak een gift over via onze gele donatiebutton of direct via Tikkie. Onze dank is groot!

Doneer hier!

– – –

meer info op: www.heretosupport.nl