Terugblik Ontmoetingsmiddag 2 februari

Afgelopen zaterdag was onze tweede Ontmoetingsmiddag, op de zolder van de Van Limmikhof. Zeker 80 mensen uit vele van onze lidkerken waren daarbij aanwezig, naast enkele mensen van onze interkerkelijke en interreligieuze contacten.
Het accent lag op de ontmoeting. Dat gebeurde voor en na het programma en in gespreksgroepen.

Alain Verheij met Irini Sorial (DB)
Julietta Aleksyan

Daarnaast kregen de deelnemers informatie over de ontwikkelingen in onze Raad, mochten zij genieten van een inspirerende bijdrage van “twittertheoloog” Alain Verheij, die het oude verhaal van Abraham op een nieuwe wijze vertelde. Hij riep ons op net als Abraham weg te trekken, je niet neer te leggen bij de status quo, in verzet te komen, op weg naar een wereld vanuit de hoop dat die wel mooier zal zijn dan hij ooit zal worden. Zo riep hij ons op tot een kritische, maar ook positieve bijdrage aan onze stad.

Bijzonder was de muzikale bijdrage uit de Armeens-Apostolische Kerk. Julietta Aleksanyan, op dit moment verbonden aan de Nederlandse Opera, zong enkele liederen op tekst van Grigor Narekatsi (935-1003). We sloten af met de lezing van de ervaringen van Paulus in Athene (Handelingen 17), als een spiegel voor de situatie van de kerk in onze tijd, het zingen van een lied dat ons opriep God te loven met Abrahams kinderen samen en het – zoals we dat bij iedere Algemene Vergadering gewend zijn – het samen bidden van het Onze Vader.
Vrouwen van de “Vluchtmaat”, waar ongedocumenteerden uit vooral Eritrea onderdak hebben, zorgden voor de hapjes tijdens de groepsgesprekken en bij de borrel. Zo gaven we ook gestalte aan onze inzet om deze ongedocumenteerden mogelijkheid tot activering te geven.
We zijn blij met de positieve reacties die we mochten ontvangen op deze middag.