Brief aan raadsleden over beter beleid voor ongedocumenteerden

Op 7 april schreven 9 organisaties zoals Wereldhuis, Stap Verder, Lutherse Diaconie, die zich in Amsterdam inzetten voor de meest gemarginaliseerden in de stad, onder wie ongedocumenteerden, een brief aan de leden van de nieuwe gemeenteraad.

Hoewel asiel- en migratiebeleid kwesties zijn voor de rijksoverheid kan de gemeenteraad maatregelen nemen om het bestaan van ongedocumenteerden te verbeteren. Suggesties betreffen:

de LVV, Landelijke Vreemdelingen Voorziening, die in A’dam onderdak en begeleiding biedt aan 500 ongedocumenteerden; met de aanbeveling om die voort te zetten met meerdere uitstroommogelijkheden, en niet te versmallen tot focus op terugkeer zoals het regeerakkoord wil, en tevens om er geen maximale verblijfstermijn aan te verbinden. Daarnaast zou voor hen die niet worden toegelaten tot de LVV een opvangmogelijkheid moeten zijn.

de medische zorg voor ongedocumenteerden kan beter door meer voorlichting aan zorgverleners en een gemeentelijk zorgfonds.

toegang tot onderwijs is er voor jongeren tot 18 jaar, maar verdient uitbreiding tot hoger en mbo-onderwijs, inclusief stages.

bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente verdient registratie als ‘staatloos’ voorkeur boven ‘nationaliteit onbekend’, met name voor kinderen, terwijl de afdeling meer kan doen om aangifte van geboorte van kinderen mogelijk te maken.

Download de hele brief met concrete suggesties: https://rvkamsterdam.nl/brief-aan-fractievoorzitters/