Verkiezingstijd !

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij telt natuurlijk zwaar mee welke visie de politieke partijen hebben over opvang van vluchtelingen in Amsterdam. Wat zeggen de partijprogramma’s over de BBB? Wat zeggen ze over opvang en terugkeer? Binnenkort meer informatie op onze website.

In november, tijdens de bijzondere Nacht van de Vervanging, bevroeg het ASKV een aantal politici.

Met woordvoerders uit de Amsterdamse gemeenteraad, Sofyan Mbarki (PVDA), Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Daniel Peters (SP) en Reinier van Dantzig (D66), werden de ontwikkelingen rond de bed-bad en broodregeling en het gemeentelijke Programma Vreemdelingen besproken. De nieuw ingevoerde criteria sluiten mensen met een Dublinclaim, mensen uit veilige en visumvrije landen uit van opvang en begeleiding.

De raadsleden verschilden van mening over hoe hier mee om te gaan. GroenLinks en PvdA zijn van mening dat de humanitaire ondergrens bewaakt moet blijven en iedereen dus tenminste in de BBB moet worden opgevangen, ook als dat betekent dat de gemeente hier meer geld voor uit moet trekken.

De SP vindt dat het Rijk daarvoor moet betalen, terwijl D66 zich kan vinden in de criteria omdat de schaarste verdeeld moet worden en Amsterdammers er niet voor kiezen om meer uit te trekken voor deze doelgroep. Als hierdoor kwetsbare mensen uit de BBB op straat komen te staan, moeten de discretionaire bevoegdheden van de burgemeester worden ingezet. De SP stelt voor om een pre-screening te doen, zodat ook mensen die buiten te criteria vallen door de GGD kunnen worden gezien om vast te stellen of zij (te) kwetsbaar zijn.

Over de toekomst van de Amsterdamse opvang waren de politici van de verschillende partijen eensgezinder: die moet gericht zijn op het bieden van perspectieven of de toekomst van de vluchtelingen nu in Nederland of elders ligt.  Het nieuwe kabinet heeft gekozen voor een constructie van acht landelijke vreemdelingenvoorzieningen, waarvan een in Amsterdam gevestigd zal zijn, waar mensen worden opgevangen ter voorbereiding van hun vertrek.  Alle raadsleden waren het er over eens dat meewerken aan vertrek geen vereiste kan zijn, meewerken aan een oplossing wel.  Daarvoor moet vol worden ingezet op begeleiding en voorzieningen voor de vluchtelingen zodat ze actief aan hun toekomst kunnen werken.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in zicht, zijn dat mooie uitspraken om de politici aan te houden.

Binnenkort vindt u op de website van de Taakgroep Vluchtelingen een samenvatting van de standpunten van de verschillende partijen. In de volgende Nieuwsbrief meer informatie daarover. 

Als voorproefje noemen we alvast de opvallende vluchtelingenparagraaf in het programma van Bij1, de nieuwe partij van Sylvana Simons. Enkele onderdelen:

  • De Bed, Bad & Brood-regeling is niet voldoende voor afgewezen asielzoekers : mensen horen niet overdag de straat op gejaagd te worden, al helemaal niet omdat ze vaak niet voldoende geld hebben voor een kop koffie of het gebruik van een toilet.
  • Er kunnen, dankzij voldoende leegstand in Amsterdam, doorgangshuizen gebouwd worden om hen onderdak te bieden, in kleine eenheden, met meer zelfbeschikking dan nu mogelijk is.
  • Naast Bed, Bad en Brood pleiten wij voor een vierde B, die van Begeleiding.
  • Ook gaat Amsterdam zoeken naar wegen om ongedocumenteerde vluchtelingen aan werk te helpen – inburgering is niet afhankelijk van een verblijfsstatus.