Raad van Kerken Amsterdam zoekt een communicatie vrijwilliger

In het kader van de vernieuwing van het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam zoeken wij  een communicatie vrijwilliger.
Communicatie, o.a.  via sociale media, wordt steeds belangrijker. We bieden een bescheiden vergoeding.

Raad-van-Kerken

De Raad van Kerken Amsterdam zoekt een
communicatie vrijwilliger

 

Heb je belangstelling voor het diverse kerkelijk leven in Amsterdam? En vind je het leuk om met jouw notulen en redactiewerk de samenwerking tussen de Amsterdamse kerken te ondersteunen? Dan zou het fijn zijn als je ons komt helpen!

Wie zijn wij?
De Raad van Kerken Amsterdam (RvKA) is een oecumenisch samenwerkingsverband van 22 kerken (van verschillende kerkgenootschappen, met gezamenlijk ongeveer 100 ‘vestigingen’ in Amsterdam).

De RvKA zet zich in voor verbinding tussen (leden van de) kerken en streeft ernaar om
vanuit de kerken bij te dragen aan een goed samenleven in Amsterdam. Daartoe organiseert de RvKA verschillende terugkerende en eenmalige activiteiten. Zie verder onze website www.rvkamsterdam.nl

Wat ga je doen?

  • je maakt als communicatievrijwilliger de notulen van de tweemaandelijkse algemene vergaderingen (AV) van de Raad en de besluitenlijst van de maandelijkse bijeenkomsten van het dagelijks bestuur
  • je bent de eindredacteur van de nieuwsbrieven van de RvKA die om de maand verstuurd worden
  • in overleg met het dagelijks bestuur (DB) stel je een kort jaarverslag van de RvKA samen
  • vanzelfsprekend ben je welkom bij de diverse activiteiten die de RvKA door het jaar heen organiseert

Wat breng jij mee?

  • Je hebt ervaring met het opstellen van notulen en besluitenlijsten bij vergaderingen
  • Je hebt een vlotte pen en hebt er plezier in een aantrekkelijke nieuwsbrief te maken
  • Je hebt belangstelling voor de Amsterdamse kerken en voor de oecumene in onze stad

Wat kun je van ons verwachten?

  • een interessant werkterrein in het hart van de Amsterdamse oecumene
  • een collegiaal en hartelijk dagelijks bestuur van vrijwilligers uit verschillende Amsterdamse kerken
  • een bescheiden vrijwilligersvergoeding voor je werk (dat we inschatten op gemiddeld 4 uur/week)

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Anna Verbeek, DB-lid van de Raad van Kerken Amsterdam, tel 06 48 31 42 55, of verbeek.anna@gmail.com