Activiteiten Kerken & Slavernij

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam organiseert rond de huidige expositie Kerken & Slavernij in het Luther Museum op 10 en 25 november een aantal activiteiten die te volgen zijn via youtubekanaal:  http://www.youtube.com/c/EvangelischLutherseGemeenteAmsterdam

Op 10 november vindt er een mini-symposium plaats met presentaties van Rev.Dr. Michael Jagessar en Rev.Dr. Peter Cruchley van the Council for World Mission (CWM) en door Drs. Urwin Vyent, directeur van het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden en erfenis (NiNSee). Hierna volgt een uitwisseling tussen vertegenwoordigers van diverse kerken, waaronder de Evangelisch-Lutherse, de Evangelische Broedergemeente, de Doopsgezinde, Oud-Katholieke, Nieuw Apostolische, Vrijzinnigen Nederland en de Protestantse Kerk. Het thema is de rol van ‘de kerk’  in de heilzame verwerking van het slavernijverleden. 

 

Op 25 november vindt een debatavond plaats met de winnaars van de essay-wedstrijd over het thema “kerken en slavernij”. De schrijvers Herman Fitters, Ben Ipenburg, Ken Mangroelal en Martijn Stoutjesdijk wonnen in 2019 met hun essays de wedstrijd die was uitgeschreven door de Werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden. Het debat wordt geleid door professor Michiel van Kempen en omlijst door voordrachten van Felix Burleson.

In het Luther Museum Amsterdam is  de expositie Kerken & Slavernij de hele maand november tot januari te zien (de tentoonstelling is verlengd gezien de huidige sluiting van musea) . 

N.B. Op 23 november organiseert de Raad van Kerken Amsterdam in samenwerking met de ELGA ook een bijeenkomst over dit thema. Nadere informatie volgt.

Informatie over de tentoonstelling:

Tentoonstelling

Kerken & Slavernij

​In november is het 45 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland. Nederlandse kerken speelden een belangrijke rol in de kolonie: zij introduceerden (medische) zorg en educatie, maar droegen ook bij aan het in stand houden en legitimeren van de slavernij. Op 15 juni 2013 maakte de Raad van Kerken in hun “Verklaring over het slavernijverleden “ officieel excuses voor hun betrokkenheid bij de slavernij.


In de tentoonstelling Kerken & Slavernij in het Luther Museum Amsterdam zal de rol van verschillende kerken in het slavernijverleden worden onderzocht – waarbij met name Suriname centraal zal staan. Specifiek zal er in de tentoonstelling worden ingegaan op de rol die de kerk speelde op de plantages en in het legitimeren van de slavernij. Ook is er aandacht voor religieuze abolitionisten, spirituele invloeden en de uiteenlopende ervaringen aangaande het geloof voor zwart en wit: structuren wiens erfenis in de vorm van misvattingen en onbegrip tot op de dag van vandaag in de geloofsgemeenschappen doorwerkt.


Kerken & Slavernij loopt van 1 november t/m 29 november 2020 in het Luther Museum Amsterdam. De tentoonstelling is samengesteld door curator Vincent van Velsen, in samenwerking met de werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden van de Evangelische Lutherse Raad.

U kunt de tentoonstelling bezoeken met een regulier ticket voor het museum. Reserveren is verplicht.

Zie ook: http://www.luthermuseum.nl/