BIJ1 – Migranten en vluchtelingen gelijkwaardig

In Nederland wordt in toenemende mate over vluchtelingen gesproken alsof zij een probleem voor ons vormen terwijl het hier om mensen gaat die als gevolg van grote problemen noodgedwongen op de vlucht zijn geslagen.

Als stad horen we een genereus beleid te voeren ten aanzien van mensen die moeten vluchten, ongeacht of dat is vanwege armoede, klimaatrampen, vervolging of oorlog. Geen mens is illegaal! Tegelijk moeten we er voor zorgen dat de gevestigde bevolking en vluchtelingen niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Dat betekent dat er voor alle bevolkingsgroepen passende woningen moeten zijn zodat vluchtelingen niet de schuld kunnen krijgen van de wachtlijsten op de sociale woningen. Er moet voldoende begeleiding zijn voor mensen die zich hier vestigen, de procedure mag niet zo mensonterend lang duren. Kinderen die hier geboren zijn en vaak volledig geworteld, mogen niet meer worden teruggestuurd naar het land waar hun ouders vandaan kwamen. Hun ouders moeten ten alle tijde in hetzelfde land mogen wonen.

 • Er hoort een genereuze regeling te zijn voor gezinshereniging. En we horen aan vluchtelingen en migranten geen hogere eisen te stellen dan we doen aan overige Nederlanders.
 • De privatisering van de inburgeringscursus – in Amsterdam alleen al zijn er 140 taalscholen, waarvan een deel totaal ongeschikt – moet worden teruggedraaid. Wanneer we vluchtelingen en statushouders niet als tweederangsburgers behandelen, kunnen ze ook volwaardig participeren. Pas als ongedocumenteerde asielzoekers een vorm van rust en begeleiding ervaren, kunnen ze bewust over hun toekomst nadenken. In de overleefstand waar ze nu vaak in verkeren, is het leven bij de dag, waardoor ze in de fuik van uitzichtloosheid blijven hangen.
 • De Bed, Bad & Brood-regeling is niet voldoende voor afgewezen asielzoekers : mensen horen niet overdag de straat op gejaagd te worden, al helemaal niet omdat ze vaak niet voldoende geld hebben voor een kop koffie of het gebruik van een toilet.
 • Er kunnen, dankzij voldoende leegstand in Amsterdam, doorgangshuizen gebouwd worden om hen onderdak te bieden, in kleine eenheden, met meer zelfbeschikking dan nu mogelijk is.
 • Naast Bed, Bad en Brood pleiten wij voor een vierde B, die van Begeleiding.
 • Ook gaat Amsterdam zoeken naar wegen om ongedocumenteerde vluchtelingen aan werk te helpen.
 • Statushouders die recht hebben op bijstand kunnen dat ontvangen zoals andere burgers, niet in natura, maar gewoon op hun bankrekening.
 • Inburgering en het verkrijgen van een verblijfsstatus moeten van elkaar worden losgekoppeld. We maken inburgering verplicht op dezelfde wijze als de leerplicht.
 • De gemeente garandeert de kwaliteit van de instanties die taallessen aanbieden aan inburgeraars. Inburgering hoort goedkoop, kwalitatief goed en laagdrempelig te zijn. Er wordt rekening gehouden met grote niveauverschillen tussen vluchtelingen. Vluchtelingen die niet hebben leren lezen en schrijven krijgen eerst de tijd dat te leren in hun eigen taal.
 • We verzetten ons ertegen dat ‘succesvolle’ vluchtelingen meer voordelen krijgen dan vluchtelingen met een achterstand.
 • De tweede en derde generatie na migratie worden voortaan gewoon gezien als Nederlanders, ook binnen de gemeentelijke organisaties, en niet langer als gast of als migranten.
 • Amsterdam dringt bij Den Haag aan op een ruimhartig kinderpardon en weigert medewerking aan het huidige kinderuitzettingsbeleid.
 • Ook AZC’s en andere vluchtelingenopvang moet aan de ITS standaard voor toegankelijkheid voldoen. Vluchtelingen met een beperking, met of zonder status, hebben recht op passende zorg.
 • Amsterdam gaat zich bij het huidige kabinet actief inzetten tegen de restrictieve behandeling van vluchtelingen en het in stand houden van Fort Europa.

  = = =

 • https://amsterdam.bij1.org/programma/