Winteropvang niet open voor Dublinclaimanten

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
7 maart 2019

Winteropvang niet open voor Dublinclaimanten

Al enige tijd neemt het aantal asielzoekers dat op straat slaapt, weer toe. De gemeente Amsterdam heeft besloten dat de Winteropvang niet open staat voor asielzoekers die onder de Dublin-regeling vallen: zij zijn Europa binnen gekomen in een ander land en de Nederlandse Staat moet zorgen voor ‘warme overdracht ’naar dat Europese land. In de praktijk werkt dit beleid niet. En het effect is dat er op dit moment een groep ongedocumenteerde asielzoekers in de stad is zonder (nacht)opvang en zonder netwerk (ook niet van vrijwilligers en organisaties). 

Deze mensen, die nog te kort in onze stad zijn om bekend te zijn met en bij de hulpverleners in de stad, zijn extreem kwetsbaar. Vaak betreft het jongeren, vrouwen, moeders met kinderen. Hulp bieden aan hen wordt steeds moeilijker. Ze raken al snel uit het zicht van Amsterdamse NGO’s; zoals Wereldhuis, Amsterdam City Rights, ASKV en Vluchtelingenwerk. In Amsterdam verdwijnen op deze wijze steeds meer jonge ongedocumenteerde mensen, met alle risico’s van dien. De voorzitter van de Taakgroep vluchtelingen ondertekende een brief van de genoemde NGO’s aan Amsterdamse raadsleden en de wethouders Groot Wassink en Kukenheim met het verzoek aan deze ongewenste situatie een eind te maken.  Zie de brief: https://rvkamsterdam.nl/index.php/2019/03/07/winteropvang-niet-open-voor-dublinclaimanten/dakloze-ongedocumenteerden-uit-de-winteropvang/

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: