We are here inmiddels op zes plekken in Amsterdam ‘anti-kraak’

Hoewel We Are here als actiegroep nog probeert samen te werken, is de groep wat wonen betreft min of meer uit elkaar gevallen. Inmiddels wonen er groepen ongedocumenteerden die zich verbonden voelen met WAH op zes plekken in Amsterdam. Het zijn anti-kraak plekken, soms met een contract met de eigenaar via Stichting Noodzaak. Het zou een goede zaak zijn als alle plekken ook door een kerkelijke gemeenschap zou worden gesteund.

  • Vluchtmaat  (ca 40 bewoners man en vrouw, voornamelijk uit Ethiopië en Eritrea) ; Johan Muyskensweg 32 (Over Amstel)
  • Reigersbos (ca. 30 mannelijke bewoners, uit Ethiopië, Eritrea, Soedan en Somalië); Contact: Adam 06 85 03 11 78;  Mahmud
  • Vluchtstopera (ca. 20 bewoners, man, voornamelijk uit Swahili; Amstelstraat 31, entree Wagenaarstraat 15; Contact: Yusuf 06 15 13 26 97; Suleiman; Salim
  • Vrouwengroep (ca. 30 vrouwen uit Somalië); Burg Roëllstraat 70; Contact: Bushra
  • VluchtDiem  (ca. 20 franstalige mannelijke bewoners uit West Afrika); Piersonstraat 23-27, Diemen; Contact: Romeo 06 86 3 480 76
  • Zwerfgroep van 30 personen, o.a. uit Somalië; verblijft in  de Winteropvang Havenstraat

In de taakgroep bespraken we dat deze wat kleinschaliger verblijfsplekken voor de betrokken vluchtelingen meestal prettiger zijn en wat overzichtelijker voor de buddy’s en ondersteuners. Interessant is ook dat de kleinere groepen er meer in lijken te slagen zelfredzaamheid te organiseren en tegelijk een zekere mate van solidariteit te behouden onder elkaar (lang niet iedereen van deze groepen slaagt erin uit de lethargie te komen en activiteiten te ontplooien; zij blijven van hulp afhankelijk – als het niet van buiten komt, dan onder elkaar).

De Vluchtmaat krijgt veel steun vanuit de Keizersgrachtkerk, maar ook van de Nassaukerk en de PKG Duivendrecht. De Protestantse kerk Zuid oost heeft contact met Reigersbos. Het zou een goede zaak zijn als de overige vier plekken ook door een kerkelijke gemeenschap zou worden gesteund.