We Gaan Ze Halen  …  want: beloofd is beloofd

De Nederlandse overheid komt zijn toezeggingen inzake het aantal vluchtelingen uit Griekenland dat zou worden opgenomen, niet waar. Daarom heeft een groep mensen rond predikant Rikko Voorberg het initiatief genomen de overheid hierop te wijzen ‘– zo nodig halen we ze zelf wel op…’.  Na de tocht op 30 november naar Den Haag, wordt nu een tocht van automobilisten naar Brussel voorbereid door de mensen van We gaan ze halen.  Rij mee op 6 maart a.s.!

Van de website www.wegaanzehalen.nl : Honderden Nederlanders staan klaar als Hofchauffeurs om de beloftes waar te maken die Nederland heeft gedaan aan de vastgelopen vluchtelingen in Griekenland. De situatie is daar nijpend en er is ruimte in onze auto’s, in onze huizen en in ons hart. Regering, waar wacht u nog op? Lees verder

Wij reden al met ruim 300 Hofchauffeurs naar Den Haag op 30 november jl. om ons aanbod kracht bij te zetten. We geven de regering tot eind januari de tijd om 65% van hun beloftes te realiseren, anders zien we ons genoodzaakt door te rijden naar de Europese Commissie te Brussel en te verkennen hoe we burgerlijk ongehoorzaam zelf alvast wat mensen kunnen gaan halen. Al wil niemand, wij ook niet, dat gewone burgers uit gewetensnood zelf mensen zouden moeten gaan ‘smokkelen’. De situatie in de kampen van Griekenland en Italië is door Europese traagheid onmenselijk geworden. Wij tonen aan dat er draagvlak is en draagkracht, Nederland heeft niet alleen een onderbuik maar ook echt absoluut een hart.