Amsterdam, vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op!

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
14 maart 2020

Amsterdam, vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op!

Met deze extra nieuwsbrief verklaren wij ons solidair met de oproep van drie vluchtelingenorganisaties aan nederlandse steden om 500 minderjarige vluchtelingen op te vangen die nu zonder ouders of begeleiders op de Griekse eilanden zitten.

Zie hun oproep op: Gemeenten neem alleenstaande vluchtelingenkinderen over van Griekenland
Diverse steden hebben zich al bereid verklaard een aantal kinderen op te vangen.
In de Amsterdamse gemeenteraad is een motie om dat ook in Amsterdam te doen, met meerderheid van stemmen aangenomen. Zie: Verklaring van zes fracties
Hier zijn we blij mee. We roepen het gemeentebestuur, i.c. wethouder Groot Wassink op om deze motie uit te voeren.
We vragen de lezers van deze nieuwsbrief waar mogelijk hun steun te betuigen met deze actie. Wij zullen er voor zorgen dat deze nieuwsbrief onder de aandacht komt van politici en het gemeentebestuur van Amsterdam en ook van de landelijke Raad van Kerken.
Henk Meulink, voorz. Raad van Kerken Amsterdam
Jan van der Meulen, voorz. Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken A’dam
Anna Verbeek, db-lid Taakgroep Vluchtelingen
Frans Zoer, secr. Taakgroep Vluchtelingen

Archief Deel dit bericht:
Print deze pagina: [print-me]