BBB – Open Air Symposium – 15 november

Open Air Symposium

Programma Eerste Open Air Symposium / Twee jaar

Goedemorgen Team / update Bed-Bad-Brood Amsterdam /

15 november 2017

 

1 / twee jaar Goedemorgenteam – Bed-Bad-Brood

symposium. Bij de Pelgrimskerk Amsterdam Buitenveldert.

 

Welkomstwoord Co van Melle [gedicht]

 

“Welkom allen, buiten, voor de Pelgrimskerk Amsterdam Buitenveldert,

150 meter verwijderd van de Walborg, een niet geheel veilige zone op dit

moment, na negen uur in de ochtend, voor een ongedocumenteerde.”

 

W is van Walborg, de nachten zijn kort,

Maar daar is de pindakaas, je komt niets te kort

Ik kijk naar de klok, het leven begint

Met, zonder gvb ticket, in regen en wind.

 

W is van Welkom, maar dat duurt nog even.

Schrale troost – is dat we nog leven.

We geven niet op, nemen koffie en thee

en lachen even heel hard naar de B-B-B.

 

 

2 / Terugblik twee jaar Goedemorgenteam en Herdenking

Afsana door Gerhard Scholte.

 

“Beste mensen,

Geen vrolijk jubileum. Eerder een trieste zaak dat we hier vandaag nog weer

staan om verbeteringen te vragen voor het BBB-gebeuren in Amsterdam.

Twee jaar geleden kwam ik bij de Walborg, Buitenveldert kijken op 9

november, omdat er een sitdownstaking van de bewoners zou plaatsvinden.

De regels waren namelijk aangescherpt, er was een groot gevoel van

onveiligheid en onzekerheid. Samen met Astrid Fischer en dokter Co van

Melle. Annette Kouwenhoven was toen bij de BBB-Schuitenhuisstraat.

 

De bewoners van de BBB bleven die ochtend zitten, omdat ze het

onmenselijk vonden elke morgen om 9 uur weer de straat op te moeten, ook

op zaterdag en zondag, terwijl er sommigen ziek waren, en het voor de

meeste mensen onveilig was. Stel je voor dat jij ’s morgens vroeg verplicht

om 9 uur uit je huis moet, de straat op, terwijl je geen werk hebt, of school

oid?! Als je niet ziek bent, word je het vanzelf.

 

In de BBB kwamen en komen mensen met een vluchtverleden. Vaak zijn ze

ernstig getraumatiseerd, niet zelden slepen ze een of andere ziekte met zich

mee, de meesten op zoek naar een plek voor zichzelf, naar rust en veiligheid,

om hun plannen voor het leven weer te kunnen oppakken, die ze jaren geleden moesten laten liggen.

 

Wij mensen van het Goede Morgenteam en al onze sympathisanten vinden

het domweg onmenselijk om onze medemensen enkel nachtopvang te

bieden. WE hebben uit ervaring berekend dat een BBB+ van 24 uur gewoon

veel goedkoper kan.

 

Ik wil de BBB-Amsterdam ook feliciteren met deze twee mensen, Annette

Kouwenhoven en Co van Melle. Van harte met deze Luizen in jullie Pels, van

harte met dit Geweten, dat er dagelijks bij de stad op aandringt om het

anders, menselijker, beter aan te pakken.

 

Annette en Co, twee jaar lang, nagenoeg elke dag, ook de weekenden, zijn

jullie gekomen. Om naar de mensen te luisteren, om te verwijzen naar

ziekenzorg, om te vertellen waar je een warme plek en eten kunt vinden, met

toiletten. En jullie legden ook contact met de leiding en het personeel van de

BBB, ook zij vinden het vaak moeilijk om deze mensen weer de straat te

moeten opsturen.

 

Jullie hebben het klaargespeeld, dat er een dagelijkse monitoring plaatsvindt,

dat de bewonersraad is versterkt, waar mensen officieel hun klachten en

adviezen konden neerleggen.

 

En ondertussen is er ook een breder overleg gekomen, vooral op jullie

aandringen! In de Gelagkamer van het Diaconiegebouw aan de Nieuwe

Herengracht komen Vluchtelingenwerk SVAZ, ASKV-steunpunt vluchteling,

WeAreHer, Amnesty International, Equator-psychiatrie, Dokters van de

Wereld, Wereldhuis, Taakgroep Vluchtelingen met enige regelmaat samen

om de problemen op straat van ongedocumenteerde mensen te bespreken en

te lobbyen bij de Raadsleden van Amsterdam.

 

Uitgangspunt was en bleef de uitspraak van de ECSR van november 2014:

Nederland heeft de plicht alle mensen die zich op haar grondgebied

bevinden onderdak, kleding, voedsel, medische hulp en andere basale

noodhulp te bieden. Amsterdam is daarin verre van voorbeeldig geweest. Al

was er veel goede wil.

 

Maar…Dat kan beter, dat moet anders.

 

Van die eerste dag bij de BBB, 9 november 2015 is een foto bewaard. Een

groepje mannen en een vrouw komen naar buiten en worden op de trap voor

de ingang gefotografeerd. Die vrouw is een week later verdwenen, omdat ze

na protest tegen de scherpere regels van de BBB werd geschorst en voor

enkele dagen ander onderdak moest vinden. Een week later werd zij dood

aangetroffen in een park bij Hasselt1. Nee dat is geen verwijt aan leiding en

personeel van de BBB. Wel een teken aan de wand voor de strenge regels

van Amsterdam. Die ook nu weer zijn aangescherpt.”

 

[Kaars voor Afsana Aliyeva – Zij werd op 15 november 2015 dood teruggevonden. 15 november 2015 was tevens de startdag van het Goedemorgenteam, toen een van de BBB vrouwen vroeg om dagelijkse aanwezigheid bij de BBB, omdat ze zich niet veilig voelde.]

 

Stilte.

 

3 / Getuigenissen

 

“Samen met het Basic Rights Team Amsterdam, dat bestaat uit

ongedocumenteerde en gedocumenteerde Amsterdammers was er een

speech voorbereid. Maar in de voorbereiding voor dit symposium werden wij

door HvO Querido gewezen op het huisreglement van de BBB. Daarin staat dat

mensen in de Bed-Bad-Brood zich – na 09.00 uur niet mogen ophouden in een

straal van 500 meter rondom de BBB-voorziening, en ook dat publieke

acties bedoeld om omwonenden van de BBB-voorziening te attenderen op

hun problematiek, niet zijn toegestaan. – Dit contract / huisreglement dient

iedere ongedocumenteerde in de BBB te ondertekenen, om zo toegang te krijgen

tot de voorziening.”

“Dus om de basale nachtopvang van de aanwezige mensen niet in

gevaar te brengen worden er nu BBB getuigenissen door Cor, Bo,

Savannah en Annette voorgelezen.”

 

Cor:

“Dear people that are gathered here. This is our message, read by Cor, Bo,

Savannah and Annette. It is a great day to talk about the current situation of

our life in the BBB, we all thank you that you are here. We are gathered here

to commemorate the death of our beloved sister Afsana, who passed away 2

years ago. To remember the beautiful things she did for BBB. She stood up

for the rights of undocumented people.”

 

“As we are now two years further, we believe that better things should have

been done by us all. We love the BBB, we are like a family together. But we

need shelter during the day. Now, every day, we have to go out.”

 

Bo:

“We don’t have a choice, every day again. We have to go out at 9.00 am. Our

minds are busy constantly on where to go. We don’t have focus. I sometimes

wonder what I did today.”

 

“This is not going to help in any way to work towards our future. We cannot

think. Year by year, month by month, day by day go by. We are in the middle

nowhere.”

 

Savannah:

“You can see the stress coming to the Wereldhuis every day. If I compare it to

people that are living in the houses of the ASKV, they are more focused! They

have peace of mind, the opportunity to focus. But our lives in BBB is only:

shower, breakfast, out, back, eat, sleep. We Are Busy For Nothing.”

 

Annette:

“We think that this Amsterdam BBB system does not help to create a flow, not

at all! People stay here endlessly. So more and more people are sleeping on

the street, because of the lack of rotation. We don’t progress, because we

cannot focus. Because of the system people are put in, the stress rises. They

drink too much, use too much medication. We become unhealthy. Then, when

we are unhealthy enough: we get 24-hours.”

 

Cor:

“So the systems damages you first. How you can move on then?”

 

“BBB should be a turning point in our lives. It should be a place of focus. Only

24 hours focus can give that. It can help you to work on your procedure, on

your return if you can. To think about your future.”

 

Bo:

“About the BBB capacity. Don’t make the decisions on bed numbers or on

capacity, we should build it on humanity. I feel it, it hurts me, that there are

people on the street. These people are my brothers. They are human. Treat

them as humans.”

 

Savannah:

“In the BBB: We become dependent more and more. Use the power to

change. Don’t be a like a boss in the BBB. You are there for people. Make

them feel at ease. Give them confidence. Show your solidarity. We need to

establish Bonds of Trust. Give us real help en don’t be hostile. Bring people to

next level, all together. We have to educate each other, that means also that

you learn from us.”

 

Annette:

“Mensen zijn blij dat ze in de BBB zitten. Maar als je vraagt: “ben je echt blij?”

Nee, dan niet, want je beweegt niet. Je wordt afhankelijk gemaakt.”

 

“Soms horen we ze roddelen over ons in de BBB: uitgeprocedeerde

asielzoekers, negatief, dit en dat. Dat is kwetsend. Blijkbaar als je lekker je

eigen huisje hebt, mag je zo over ons praten.”

 

Cor:

“The Amsterdam BBB has a flavor of prison. You can go out, but when you

are in, you are under control.”

 

Bo:

“Ik vind het erg dat mensen door de criteria niet meer in de BBB kunnen. Ik

moet denken aan die jonge jongens, die allemaal op straat slapen. Ze zijn zo

oud als mijn eigen kinderen.”

 

Savannah:

“Ik ken iemand die al bijna een jaar in logeerbedden slaapt: vier nachten, dan

er weer uit, dan na drie nachten er weer in. Het geeft frustratie. Hij weet niet

waar waar hij naartoe moet gaan. Ik kwam hem tegen bij de tramhalte. Ik

vroeg: waarom ga je niet naar het Vreemdelingenloket?” Hij zei “Dat heeft

geen zin.” “Daarna liep hij hard weg, dwars over straat. Alsof het hem niet

uitmaakte of hij onder een tram zou komen.”

 

Annette:

“Dit vergeet ik nooit meer. Ik wilde een keer eerder naar binnen, voor vier uur

‘s middags om te douchen. Ik was ongesteld en doorgelekt. Ik vroeg of het

mocht, aan de medewerker. Ik werd geweigerd. De man zei: zo kan ik

iedereen wel binnen laten. Want ja, als ik dat doe wil iedereen.”

 

Cor:

“We moeten er alles aan doen om 24-uurs met begeleiding te krijgen. Ik wil

weer zelfstandig kunnen nadenken, dingen kunnen doen. Dit is het enige dat

helpt.”

 

“BBB Amsterdam should be a turning point, not a dead end.”

“We want you to listen to us.”

“Thank you.”

 

4 / Update LVV [Lokale Vreemdelingen Voorziening] en BBB,

verzameld via verschillende bronnen en voorgelezen

door Annette

 

“De coalitiepartners erkennen de noodzaak van een BBB+B voorziening [dus

inclusief 24-uurs opvang en begeleiding].

De coalitiepartijen erkennen de verantwoordelijkheid van het Rijk in deze want

ze zal de gemeenten financieel tegemoet komen.

Het regeerakkoord gaat er expliciet van uit dat er overeenstemming bereikt

moet worden met de gemeenten – daarmee is het een oproep om te

overleggen en tot een gemeenschappelijk beleid te komen.

 

Overleg over de 8 LVV’s

Samen met VNG [Vereniging Nederlandse Gemeenten] en DT&V [Dienst

Terugkeer & Vertrek] wordt er een werkgroep opgezet, over de invulling van

de 8 LVV’s. Er zijn 10 gemeenten bij deze werkgroep betrokken, waaronder

Amsterdam. Overige steden: Eindhoven, Groningen, Combi

Arnhem/Nijmegen, Enschede [evt. combi met andere stad], Utrecht, Den

Haag, Rotterdam.

 

Het eerste overleg zal gaan over hoe er m.b.t. terugkeer maatwerk geleverd

kan worden. Of wat te doen in schrijnende situaties. Is er financiële

ondersteuning voor alle terugkeerders, zo ja, in welke vorm. Wie komt in

aanmerking voor financiële vergoedingen en wie niet. Welke landen, welke

speciale groepen? Hoe lang krijgen mensen de tijd om hun terugkeer te

regelen. Wat als iemand juridisch perspectief heeft. Welke partijen worden

daar bij betrokken en hoe wordt dat vastgesteld.

 

Wat vinden de partijen aan tafel van de twee weken termijn bijvoorbeeld. In

het regeerakkoord staat een commitment voor terugkeer binnen twee weken,

mits er geen juridisch perspectief is. Als ongedocumenteerden niet willen [of

kunnen] terugkeren zouden grote groepen ongedocumenteerden al na twee

weken op straat belanden. Hou er er rekening mee dat deze

ongedocumenteerden al zijn doorgestuurd vanuit het hele land naar één van

de acht LVV’s. De gemeenten die een LVV toegewezen krijgen vinden dit

geen goed idee. Dit wordt verder uitgedacht / onderhandeld in de werkgroep.

 

NGO’s worden – nemen we aan – gedurende dit onderzoek uitgenodigd om

input te geven. Nu is het bijvoorbeeld zorgelijk dat er weinig financiële

ondersteuning is voor terugkeerders. Mensen uit bepaalde landen die hun

best doen om terug te keren krijgen geen financiële middelen om hun

terugkeer te realiseren. Zij verblijven eigenlijk noodgedwongen in Nederland.

Welke partijen worden betrokken bij terugkeer en/of het bepalen van juridisch

perspectief; kiest de gemeente zelf alle samenwerkingspartners uit?

Amsterdam heeft meer dan 10 samenwerkingspartners, meer dan in steden

zoals Utrecht of Groningen. Dus per stad zijn er grote verschillen. Hoe groot is

de rol van DT&V, dat is de vraag.

 

De werkgroep zal een advies uitbrengen over de invulling van de LVV; met

betrekking tot terugkeer, juridisch perspectief, voorwaarden en termijnen.

Het advies document zal aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Mark Harbers overhandigd worden.

 

Kortom, veel zal afhangen van de uitkomsten van dit overleg tussen de VNG

en het Rijk. Maar ook separaat, tussen het Rijk en de 8 LVV gemeenten.

 

Amsterdamse BBB en LVV

De verwachting is dat de Amsterdamse BBB voorlopig niet zal veranderen,

maar niet zo lang meer zo zal blijven, zoals het nu is. Er gaan geruchten dat

eind februari 2018 een nieuwe LVV aanpak verwacht wordt. Hoeveel dagen

opvang mag de gemeente dan nog een ongedocumenteerde bieden, naast

de LVV, is dat beperkt? Hoe pakt de politiek dit op per stad, dit is de vraag.

Wanneer staan mensen op straat.

 

De huidige Amsterdamse BBB situatie en de invoer van de criteria

Sinds 6 november 2017 zijn de criteria ingegaan, ongedocumenteerden staan

op straat. Met welke doelstellingen is de Amsterdamse BBB ooit opgezet?

Om mensen niet op straat te laten slapen en om een basaal vangnet te

bieden. Dit is niet meer houdbaar. Om de wachtlijst in te korten zijn criteria

ingevoerd en is er geen opvang voor meer voor hen die niet voldoen aan

deze criteria: mensen uit veilige landen, met zware inreisverboden, mensen

die zwart werken, mensen met Dublin claim. Het is zorgelijk dat een aantal

van hen in kraakpanden moeten wonen, met een tekort aan sanitair en

voorzieningen. De zwangere vrouw met Dublin claim die daar verblijft en per

direct op straat stond op 6 november: willen we dit als stad? Geef

organisaties de tijd om uit te zoeken wat er aan de hand is, niet van de een op

de andere dag geweerd worden uit de BBB.

 

Amsterdam laat de humanitaire ondergrens los en er ontstaat ‘een openbare

orde probleem’. Meer mensen worden zo de komende maanden dakloos. Bij

het Vreemdelingenloket worden sinds 6 november gesprekken gevoerd met

mensen die niet aan de criteria voldoen en de BBB opvang dienen te

verlaten.” [sommigen moeten 16 december a.s. de BBB verlaten, als ze niet

tekenen voor terugkeer – stand 16 november 2017, een dag na het

symposium.]

 

5 / Aanbieden collage van Co van Melle aan Harrie Herfs en

Discussie over verbeteringen in de BBB

 

Harrie neemt de collage van Co van Melle aan. Het is een collage met een

witte boom waar ruimte is om te nestelen; symbool voor een BBB aanpak met

begeleiding. Om het wit in te vullen met humane plannen. Harrie bedankt Co

en zal zorgen dat het een prominente plek krijgt in de BBB Walborg.

 

Discussie

Wat kunnen we doen om de situatie in de stad te verbeteren. Mensen van We

Are Here staan ook binnenkort op straat, laten we hun situatie niet vergeten.

Ze zijn moe van de zoveelste ontruiming en hebben geen alternatief. Er is

geen nieuw kraakpand. [vrijdag 17 november, in de avond, is de groep

ingetrokken bij het Zeeburgerpad, omdat er geen alternatief was.]

 

De boodschap van de mensen in de Bed-Bad-Brood is in ieder geval dat de

BBB een 24-uurs focus-plek moet worden, waar ongedocumenteerden zich

kunnen concentreren op de volgende stap in hun leven. Daarvoor is

begeleiding en maatwerk nodig. HvO, Harrie Herfs: hij vindt dat mensen

overdag de locatie dienen te verlaten omdat ze anders de hele dag

binnenzitten. Hij is geen voorstander van 24-uurs opvang. Protest: Niemand

doet 7 dagen per week non-stop buitenactiviteiten, er zijn – net zoals bij ieder

ander mens – momenten van rust nodig. Gerhard Scholte: de BBB is een plek,

waar je ook binnen mag blijven als je ziek bent, of als je geen activiteiten

hebt. Cor Ofman: of in het geval van die vrouw die ongesteld was en niet naar

binnen mocht, dan moet je toch open zijn? Goedemorgenteam: voeg

begeleiding toe, maak een plan met de mensen. Is daar de menskracht voor,

vraagt Harrie Herfs zich af. Zijn organisatie ziet hier vooralsnog geen ruimte

toe. Gemeente staat wel open voor verbeteringen in de BBB, dat wel, zegt

Harrie. Partijen overleggen, maar concreet, wat kunnen we nu doen? Mensen

staan nu al op straat.

 

Opvang. Kunnen de ongedocumenteerden die op straat staan – omdat ze niet

aan de criteria voldoen – in de winteropvang, die vanaf 29 november

opengaat? Hier ontstond een discussie tussen Femke Roosma van

Groenlinks, Harrie Herfs van HvO en Bibi van Alphen van Vluchtelingenwerk.

Dit zou volgens Bibi en Harrie niet het geval zijn. Femke, die de motie over

winteropvang ingediend heeft, vindt dat ongedocumenteerden toegang

dienen te krijgen, dat was het uitgangspunt van de motie. De winteropvang is

voor iedereen die dakloos is en kan aantonen dat er regiobinding is. Ze zal

informatie inwinnen bij de loco Burgemeester / wethouder.

 

[update 17 november 2017: Er is discussie over maar de loco BM /

Wethouder zorg zegt dat voor deze groep mensen dezelfde regels gelden als

voor anderen: als ze dakloos zijn en ze hebben regiobinding mogen ze naar

binnen. Dus monitoren of mensen toegelaten worden.]

 

Het was 10.00 u., Co moest spelen in de kerk in Nieuw West en reed weg op

de fiets. Er werd nog nagepraat en ontbeten. Basic Rights Team Amsterdam

wil iedereen bedanken. Ook voor de koffie van HvO BBB Walborg, de

Pelgrimskerk voor de symposium plek. Aanwezige organisaties Pelgrimskerk

Buitenveldert, HvO Querido, Groenlinks, Here to Support,

Wereldhuis/Protestantse Diaconie, Taakgroep Vluchtelingen Raad van

Kerken, Dominicus Kerk, Vrouwen Tegen Uitzetting, We Are Here,

Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan, Dokters van de Wereld, Fischer Groep,

iedereen die aanwezig was en organisaties die niet genoemd zijn, veel dank.

 

November 2017 Basic Rights team Amsterdam / het Goedemorgenteam

 

Basic Rights team Amsterdam een samenwerkingsverband tussen ongedocumenteerden en

gedocumenteerden. Team Amsterdam heeft dit eerste Open Air symposium rondom het

thema migratie georganiseerd. In 3 andere steden zijn ook Basic Rights teams actief. De

teams signaleren, monitoren en lobbyen in hun eigen stad. De teams hebben de intentie om

regelmatig interstedelijk contact te onderhouden, om zo ook op landelijk niveau de

basisrechten van ongedocumenteerden onder de aandacht te blijven brengen. Basic Rights

wordt in kennis en netwerk ondersteund door LOS en lokale organisaties.

amsterdam@basicrights.nl

www.basicrights.nl

www.facebook.com/basicrightsnl