DENK - Inclusie en acceptatie

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
8 maart 2018

DENK – Inclusie en acceptatie

pag. 7 ( h. Inclusie en acceptatie) punt 7:

We helpen uitgeprocedeerde asielzoekers aan menswaardige opvang. Zo krijgt de groep ‘We Are Here’ een vaste verblijfplaats aangeboden. Als terugkeer op korte termijn niet mogelijk is, dan moet er een pad tot naturalisatie worden opengesteld. Dit kan bijvoorbeeld door een generaal pardon voor deze en kwetsbare groepen. We toetsen of het gemeentelijk en landelijk beleid omtrent uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde asielzoekers voldoen aan internationale verdragen. Beleid dat daarmee in conflict is voeren we niet uit. We maken verder mogelijk dat deze groep Amsterdammers ondertussen ook kan bouwen aan hun toekomst door hen opleidingen en leerstages aan te bieden.

pag. 11 (h. Werk, inkomen & schulden) punt 7:

  1. We verbeteren de hulp aan inburgeraars en nieuwkomers. Er komen meer en kwalitatief betere taalcursussen voor statushouders in buurthuizen zodat ze laagdrempelig de taal sneller kunnen leren. Hierbij is er ook aandacht voor praktische zaken zoals het schrijven van een bezwaarschrift zodat zij weerbaarder zijn. Ook hoeven inburgeraars niet meer verplicht te werken in rul voor een uitkering, zodat ze zich volledig op hun inburgering kunnen focussen. Zo kunnen zij op langere termijn van grotere meerwaarde zijn voor de Nederlandse samenleving.

pag. 12 (h. Wonen):

Amsterdam is barmhartig, dus we stellen óók voldoende woonruimte beschikbaar voor asielzoekers en statushouders. (geen beleidsvoorstellen hierbij).

www.bewegingdenk.nl/amsterdam

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: