Nieuwsbrief RvKA herfst 2021

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
3 december 2021

Nieuwsbrief RvKA herfst 2021

Beste lezer,

In deze Nieuwsbrief vindt u voor de eerste keer een bericht vanuit één van de lidkerken. In de Algemene Vergadering van september werd besloten deze nieuwe rubriek op te nemen in onze Nieuwsbrief, om ook langs die weg met elkaar kennis te maken. Het kan een korte overdenking zijn, of een bericht over een bijzondere activiteit die juist nu actueel is. Anna Christina Nassif bijt het spits af, met een bijdrage vanuit de Koptische Kerk.


Verder attendeer ik u graag op de uitnodiging voor de presentatie van de digitale Kerkengids Amsterdam op 4 november a.s. Aansluitend organiseert de ACCL een Fellowship Diner waar elke Amsterdamse voorganger welkom is.

U vindt ook informatie over de interreligieuze viering in de Westerkerk voorafgaande aan de landelijke klimaatdemonstratie op 6 november, en over de Allerzielenherdenking van vluchtelingen die zijn omgekomen aan de grenzen van Europa op zondagmiddag 7 november – met voorafgaand een informatiebijeenkomst waar prof. dr. Thomas Spijkerboer spreekt.

Tenslotte vooraankondigingen van de Nicolaasvesper op 5 december, en de reizende expositie Kerken en Slavernijverleden.

Een hartelijke herfstgroet aan u allen,
Namens het DB van de Raad van Kerken Amsterdam
Anna Verbeek
Voorzitter

U kunt de volledige nieuwsbrief hier downloaden

Nieuws Deel dit bericht:
Print deze pagina: [print-me]