Nieuwsbrief RvKA herfst 2021

Beste lezer,

In deze Nieuwsbrief vindt u voor de eerste keer een bericht vanuit één van de lidkerken. In de Algemene Vergadering van september werd besloten deze nieuwe rubriek op te nemen in onze Nieuwsbrief, om ook langs die weg met elkaar kennis te maken. Het kan een korte overdenking zijn, of een bericht over een bijzondere activiteit die juist nu actueel is. Anna Christina Nassif bijt het spits af, met een bijdrage vanuit de Koptische Kerk.


Verder attendeer ik u graag op de uitnodiging voor de presentatie van de digitale Kerkengids Amsterdam op 4 november a.s. Aansluitend organiseert de ACCL een Fellowship Diner waar elke Amsterdamse voorganger welkom is.

U vindt ook informatie over de interreligieuze viering in de Westerkerk voorafgaande aan de landelijke klimaatdemonstratie op 6 november, en over de Allerzielenherdenking van vluchtelingen die zijn omgekomen aan de grenzen van Europa op zondagmiddag 7 november – met voorafgaand een informatiebijeenkomst waar prof. dr. Thomas Spijkerboer spreekt.

Tenslotte vooraankondigingen van de Nicolaasvesper op 5 december, en de reizende expositie Kerken en Slavernijverleden.

Een hartelijke herfstgroet aan u allen,
Namens het DB van de Raad van Kerken Amsterdam
Anna Verbeek
Voorzitter

U kunt de volledige nieuwsbrief hier downloaden