Richtlijnen voor religieuze samenkomsten tot 1 juni

De afgelopen dagen is voor nadere invulling gegeven aan het verbod voor openbare samenkomsten voor religieuze bijeenkomsten. Ook is er een advies van minister Grapperhaus en vertegenwoordigers van religieuze organisaties en heeft burgemeester Halsema aan deze organisaties een oproep gedaan. Beide vragen om de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten te beperken, resp. ontraden dit.

Beste vertegenwoordigers,

Afgelopen maandag heeft de regering aanvullende maatregelen afgekondigd in het kader van de beperking van de verspreiding van het coronavirus.
Een onderdeel daarvan was de mededeling dat openbare bijeenkomsten ,ook met minder dan 100 personen tot 1 juni verboden zijn.
Deze bepaling is de afgelopen dagen nader gepreciseerd. Daarin geeft de overheid aan dat er voor samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard een uitzondering geldt. Die zijn mogelijk mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn en mits betrokkenen ten allen tijde 1,5 meter afstand houden.  Een formele reden voor deze uitzondering is de grondwettelijk vastgelegde godsdienstvrijheid.

Hoewel dit de formele richtlijn is, is het duidelijk dat men liever wil dat strikter gehandeld wordt.
In een overleg gisteren van minister Grapperhaus met diverse religieuze en levensbeschouwelijke  organisaties heeft men gezamenlijk het “dringend advies  (gegeven) … de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk te beperken” en “diensten zoveel mogelijk  digitaal te laten plaatsvinden”.

Gisteren heeft burgemeester Halsema als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een brief geschreven aan “alle Amsterdammers”.  Zij schrijft daarin t.a.v. religieuze samenkomsten: “Ik wil alle religieuze groepen omwille van de volksgezondheid  …. sterk ontraden om bijeenkomsten plaats te laten vinden, hoezeer ik de behoefte aan troost en steun ook begrijp.
Ik ben dankbaar dat dat het overgrote deel an de moskeeen, synagogen en kerken al over is gegaan naar online diensten. Ik doe een beroep op een ieder om dit te blijven doen. Het is echt nodig dat we elkaar zo weinig mogelijk fysiek ontmoeten
”.

In de bijlagen vindt u de volledige teksten van het communiqué van religieuze organisaties en de brief van burgemeester Halsema.

Voor zover ons bekend  – we hebben geen totaaloverzicht – handelen  onze lidkerken naar bovengenoemd advies en oproep.  O.a.  de Protestantse Kerk in Nederland en de RK Bisschoppenconferentie hebben zo hun gemeenten resp. parochies geadviseerd.

Als Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam sluiten wij ons daarbij aan.

Wij beseffen dat het voor onze lidkerken vergaande en ongekende maatregelen zijn.
En dat deze ook van invloed zijn voor samenkomsten in het kader van de lijdenstijd en met Pasen.
Wij horen echter ook van vele voorbeelden hoe onze gemeenschappen contact met hun leden houden en ook naar vormen zoeken hoe Pasen te vieren.

Wij sturen u binnenkort een meer uitgebreide Nieuwsbrief.
U ontvangt een dezer dagen ook een Nieuwsbrief van onze Taakgroep Vluchtelingen,
met aandacht voor de situatie van in het bijzonder uitgeprocedeerde vluchtelingen en daklozen in Amsterdam.

Dat God ons allen in deze dagen moge zegenen en behoeden.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink, voorzitter