Wat leverde de Actie Steun Ongedocumenteerden in 2017 op ?

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
15 januari 2018

Wat leverde de Actie Steun Ongedocumenteerden in 2017 op ?

In het december nummer van Kerk in Mokum stond een fantastisch artikel over de Actie Steun Ongedocumenteerden die de Taakgroep Vluchtelingen in december 2016 lanceerde.  Zie: http://www.pkn-amsterdam.nl/bladerpdf/KerkinMokum10/index.html?page=6   Iedereen is natuurlijk heel nieuwsgierig of de Actie nu ook iets heeft opgeleverd. Dat is zeker het geval!

Veel mensen gaven gehoor aan de oproep om activiteiten en klussen voor mensen van We Are Here te melden. Geheel in lijn met het ongeregelde bestaan van de vluchtelingen hebben we met z’n allen een geheel ongeregeld, zeer divers appel gedaan op de vluchtelingen. Het verzoek om zeil te leggen heeft het niet gehaald – dat was te specialistisch. Maar verzoeken  om schoon te maken en de catering te verzorgen scoren altijd goed.

Binnenkort ontvangen de kerkenraden een artikel over de Actie die zij in hun kerkblad kunnen plaatsen. Daarin zullen we wat voorbeelden geven van klussen die vluchtelingen het afgelopen jaar oppakten.

De oproep om klussen aan te bieden blijft onverminderd van kracht. Dat kan via verbeek.anna@gmail.com of steunongedocumenteerden@gamil.com

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: [print-me]