Bericht inzake meeleven Armeense kerk

Amsterdam September 2023

Aan de lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam

Beste mensen,

Met dit bericht vraagt de Raad van Kerken Amsterdam u in uw kerkdiensten te bidden voor de Armeense mensen die vluchten uit Nagorno Karabach.

Met de opheffing van de republiek Artsakh is Nagorno Karabach geen thuis meer voor Armeniërs en is een ongekend snelle exodus op gang gekomen van de inwoners naar Armenië. Zij vluchten uit angst dat de geschiedenis zich herhaalt. Een vlucht die voor velen te zwaar is, na een maandenlange hermetische afsluiting van het leefgebied. Maar die ook een oprakelen is van een collectief trauma – niet alleen zij, maar elke Armeniër doorleeft opnieuw de nachtmerrie van de Armeense genocide uit 1915. Ook in Nederland zijn de Armeense gemeenschappen radeloos, zo bleek ook tijdens de Algemene Vergadering van 21 september j.l. waar Vahan Avakian, afgevaardigde van de Armeens Apostolische Kerk, over de grote angst en onzekerheid bij de Armeense gemeenschap vertelde.

De Raad van Kerken Amsterdam heeft haar medeleven betuigd aan haar lidkerk, de Armeens Apostolische Kerk Surp Hoki in Amsterdam.

Meeleven met de geloofsgemeenschap en bidden voor veiligheid en vrede van de mensen in de regio is wat wij kunnen doen – naast het bieden van noodhulp.

Ook is een NOODHULP REKENING geopend: NL65 INGB 0008 1134 82 (doneren kan t.n.v. Stichting Sint Grigor Narekatsi Amsterdam, onder vermelding van “Noodhulp Artsakh”)

Bij dit bericht is ingesloten het gebed dat Kerk in Actie, de diaconale uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk, afgelopen donderdag publiceerde.

Moge de barmhartige God zich ontfermen over de Armeense vluchtelingen en alle Armeniërs kracht geven in hun verdriet en angst.

Namens het Dagelijks Bestuur,

Anna Verbeek,

Voorzitter