Pardon?! – campagne – vlagt u ook mee

 

VANAF 20 november:   

Campagne PARDON?! – vlagt u ook mee

‘Weer trots op een tolerant en gastvrij Nederland’.

Is het typisch Nederlands om muren te bouwen voor mensen in nood en volstrekt vernederlandste kinderen terug te sturen naar een land wat ze zich niet kunnen herinneren en waar het niet veilig is? Waar is onze tolerantie en die pragmatische gastvrijheid? In Nederland was je veilig. Zovelen van onze voorouders zijn gevlucht. Het lijkt alsof we dat zijn vergeten en onze nationale symbolen worden ingezet voor uitsluiting. Met de campagne Pardon?! willen we een netwerk van mensen creëren dat actief en publiek wil gaan staan voor een tolerant en gastvrij Nederland.

Doel:

1) ‘Pardon?!’ laten horen tegen ongastvrije en intolerante keuzes in Nederland

2) Doorbreken van een eenzijdige claim op NL nationale symbolen

3) Een inzetbaar netwerk creëren van gewone Nederlanders voor gastvrijheid en tolerantie.

Actie:

Vanaf de internationale dag van de rechten van het kind (20 november) tot 25 december (Kerst) 1000 Pardon?! polsbandjes verspreiden. Burgers en instanties uitnodigen om de vlag uit te steken met in de witte baan het woord Pardon?! en registratiemogelijkheid op de campagnewebsite waarmee je aangeeft geinformeerd te willen worden als er een kind of familie uitgezet wordt of er andere zaken gebeuren die strijden met de sfeer van tolerantie en gastvrijheid.

Middelen:

  • Vlaggen: we vragen burgers en instanties om vanaf 20 november een Pardon?! vlag te hijsen. Wij gaan er een heel aantal laten maken.
  • Zweetbandjes voor iedereen met het woord ‘ Pardon?!’
  • Website (url volgt) – inschrijfmogelijkheid en plek om netwerk te creëeren.
  • Bij uitzettingen van gewortelde kinderen direct het hele netwerk informeren.

MEER INFORMATIE: RIKKO VOORBERG – 06-26218187, info@rikko.nl