Actie voor en informatie over Human Aid Now – april 2020

Stichting Human Aid Now    –    NL64 ABNA 0479 7172 73    –  ANBI

E-mail: info@humanaidnow.org

Actie ter ondersteuning van dakloze migranten in Griekenland en Amsterdam

Inleiding  – Human Aid Now in Griekenland – in Amsterdam – artikel Trouw

Inleiding

“Haal de 40.000 vluchtelingen van de Griekse eilanden af en verdeel ze over Europa. Wij artsen en andere zorgverleners hebben de eed van Hippocrates afgelegd waarin we beloven medische zorg te verlenen aan ieder individu ongeacht persoon en afkomst. Als Europese dokters zijn we verplicht om er alles aan te doen de levens te redden van de mensen buiten én binnen de vluchtelingenkampen.”

Deze oproep stond op 27 maart in talloze Europese kranten. Inmiddels hebben duizenden artsen de brief ondertekend. Een ander citaat: “Nu corona daar aan de poorten rammelt moeten de mensen direct in veiligheid gebracht worden. Van de Vijver: ‘Er is in Moria, een kamp met 22.000 mensen opeengepakt in een ruimte bedoeld voor 3.000, met slechts een handjevol artsen aanwezig’.”

Ondertussen blijven een handjevol NGO’s actief om de vluchtelingen zoveel mogelijk bij te staan.

Al eerder hebben wij u gevraagd in actie te komen voor Human Aid Now, die dagelijks actief is in Griekenland om de nood enigszins te lenigen. Oktober 2019 ging het om het inzamelen van kleding, waar een groot aantal kerken aan hebben mee gedaan. Hier is Human Aid Now nog steeds zeer dankbaar voor.

Human Aid Now in Griekenland

Voor haar werk in Griekenland wil Human Aid Now u nu om een geldelijke bijdrage vragen.

Dit mede omdat het nu niet mogelijk is omdat er geen goederen verzonden kunnen worden.

Hier wordt de huidige situatie omschreven

en de vier projecten die Human Aid Now in Griekenland heeft opgezet.

Huidige situatie

Vanwege de verspreiding van het Corona-virus verbieden de officiële regels ook in Griekenland een aantal dingen. Zo mag je alleen met schriftelijke toestemming als geregistreerd persoon de deur uit om bijvoorbeeld naar de supermarkt te gaan of om mensen in nood te helpen. Alle gemeentelijke en kerkelijke voedseldistributies zijn gestopt om aan de regels te voldoen en hun vrijwilligers niet in gevaar te brengen. Veel vluchtelingen wonen op straat en kunnen niet naar een supermarkt gaan, omdat ze geen id-kaart hebben en nu ook niet asiel kunnen aanvragen (asielaanvragen zijn, evenals in Nederland, sinds begin maart stop gezet). Voor hen zit er niets anders op dan op zoek te gaan naar eten met het risico dat ze zichzelf en alle Grieken in gevaar brengen met het Corona-virus.

Project 1. Thessaloniki.          Voedseldistributie door Philoxenia:

Een andere manier van voedseldistributie moest gevonden worden nu er niet meer in groepen gekookt mocht worden en niet meer centraal uitgedeeld kon worden. Human Aid Now werkt al anderhalf jaar samen met Team Philoxenia (letterlijk: ‘liefde voor een vreemdeling’). Philoxenia; het enige team dat doorgaat met het leveren van voedsel en enkele basishygiëneproducten (alleen meenemen). De meerderheid van de dakloze migranten die door PHX geholpen worden, heeft geen geld meer, heeft geen recht op een huis en door de extreme omstandigheden kunnen zij geen juridische ondersteuning krijgen of zich medisch laten onderzoeken.

In samenwerking met de gemeente hebben PHX en Human Aid Now toestemming kunnen krijgen om kleinschalige distributies bij de kraakpanden waar deze vluchtelingen wonen te organiseren.

Elke dakloze migrant ontvangt een portie eten en enkele hygiëne middelen. De maaltijden moeten snel en door slechts twee vrijwilligers bereid worden en zien er dus steeds anders uit.

Een typisch voorbeeld van zo’n maaltijd:

2 stuks Arabisch brood €0,20

100 gram Bulgur tarwe €0,18

25 gram Tomatenpuree €0,03

1 banaan €0,09

1 ei €0,10

2 plakjes kaas €0,23

1 flesje water €0,10

1 flesje shampoo (per 18 dagen) €0,10

1 pak babydoekjes (per 13 dagen) €0,10

Normaliter kosten de voedseldistributies PHX ongeveer €65 per dag, omdat bijna alles gedoneerd wordt door marktkooplieden uit de regio. Nu de markt dicht is, kunnen zij ook hier niet meer op rekenen.

Extra maandelijkse kosten:

€1,13 per persoon, €339,- per dag, ofwel €2373,- per week.

Dat is ongeveer wat het normaal kost om de vluchtelingen een maand te voeden. Totaal: € 9492 / maand

Project 2. Samos.        Medische hulp

De kliniek van Human Aid Now verleent medische hulp aan 2.500 patiënten per maand.

Door Corona moest er een nieuw systeem opgezet worden, waardoor minder mensen in de kliniek behandeld kunnen worden.

Extra maandelijkse kosten:

o Een extra medisch bureau huren om te voldoen aan de afstandsregels: € 500.

o Extra medicijnen die eerder uit heel Europa werden gedoneerd,

maar waarvan het niet langer mogelijk is ze te verzenden.: € 1000.

Totaal: € 1500 / maand

Project 3. Noord-Griekenland.           Informatie verschaffing

Het verschaffen van informatie over wetten en regels aan 30.000 vluchtelingen per maand.

Het merendeel van de informatie werd aan meer dan honderd gezinnen per week verstrekt.

Dit gebeurde face-to-face. Bijna alle informatieverstrekking wordt nu online uitgevoerd.

Wat nog wel face to face gebeurt, zijn de persoonlijk verzoeken om hulp die uit de dakloze vluchtelingengemeenschap komen. Zij hebben namelijk vaak geen mobiele telefoon.

Extra maandelijkse kosten:

o Juridische ondersteuning bieden aan dakloze vluchtelingen die in kraakpanden wonen.

benzinekosten: € 250.

o Aanschaf van 2 extra telefoons en 1 laptop om juridisch advies te geven

(aanvragen voor ondersteuning zijn met factor 8 gestegen!): eenmalig: € 600

o Extra vertaler en casusmedewerker omdat er door de nieuwe asielregels meer hulp nodig is

Transport- en voedselkosten. € 500

Totaal: € 750 / maand + € 600 eenmalig

Project 4. Thessaloniki.          Mobiele medische hulp.

Mobiele medische hulp aan 1.500 patiënten per maand.

Humand Aid Now heeft van de gemeente een speciale toelage gekregen om haar activiteiten voort te zetten. Extra kosten zijn nieuwe handschoenen voor iedere dag, maskers & desinfecterende zeep, die € 10 per dag kost.

Extra maandelijkse kosten: Totaal: € 310, -.

Uw donatie

Overweegt u om een donatie te doen voor de projecten in Griekenland,

dan kunt u die overmaken naar:

NL64 ABNA 0479 7172 73    t.n.v. Human Aid Now

Er worden geen overheadkosten berekend.

Alle donaties gaan rechtstreeks naar de eindbegunstigden.

Elk klein bedrag helpt!!

= = = = = = =

Human Aid Now in Amsterdam

Human Aid Now vraagt u met name om een bijdrage voor hun werk in Griekenland.

Om u op de hoogte te houden, hier ook een update over hun werk in Amsterdam.

Huidige situatie

Het Parool 22 april:

“Amsterdam wil arbeidsmigranten zonder werk- en verblijfsvergunning opsporen. Doel is hun problemen door de coronacrisis in beeld te krijgen en hulp daarop af te stemmen. Volgens de gemeente dreigen dakloosheid en honger, omdat veel migranten hun baan kwijtraken en geen recht hebben op formele overheidshulp. Het gaat ook om gezinnen met kinderen.

En Don Ceder, raadslid Christen Unie wordt geciteerd:

“Sommige gezinnen zijn hier al sinds de jaren zeventig en hebben kinderen die altijd in Amsterdam hebben gewoond. Omdat die groep nooit in kaart is gebracht kan er ook nauwelijks effectief overheidsbeleid worden gemaakt om hen te helpen. Het is nu nóg urgenter dat we te weten komen wie deze mensen zijn en met hoeveel.”

Door het wegvallen van de economie in deze Coronatijd wordt plotseling de parallelle economie zichtbaar. Met name in de horeca, de grootste werkgever van Nederland, werken arbeidsmigranten zonder werk- en verblijfsvergunning die soms al 20, 30 jaar in Nederland zijn en hier een bestaan hebben opgebouwd. Nu vallen plotseling hun inkomsten weg. Dit verandert de doelgroep waarvoor talloze vrijwilligers zich belangeloos inzetten. Ook Human Aid Now, het Code Rood Netwerk en het Wereldhuis doen hun uiterste best om zoveel mogelijk mensen te helpen.

Human Aid Now levert sinds 2016 wekelijks voedsel aan vluchtelingen zonder papieren in Amsterdam. Wekelijks brengen zij een busje met groenten en fruit, zuivelproducten en andere kant-en-klare maaltijden dicht bij hun houdbaarheidsdatum, naar ongedocumenteerden. Een groothandel is hen hierbij behulpzaam. Naast die donatie wordt dit door hen aangevuld met aankoop van droge goederen en andere niet-bederfelijke producten (rijst, bonen, bakolie, suiker, enz.).

Verslag activiteiten Human Aid Now in Amsterdam

Als gevolg van de corona-pandemie zijn de kosten sinds 15 maart sterk gestegen vanwege twee factoren:

A). Het aantal mensen zonder papieren dat voedsel nodig heeft, is toegenomen als:

1. De meeste kerken / NGO’s die voor deze bevolking kookten, moesten hun deuren sluiten, hetzij omdat ze de vereiste sociale afstandsmaatregelen niet konden implementeren, hetzij omdat ze hun vrijwilligers (vaak ouderen en daardoor blootgesteld) verloren. Dit betreft ongeveer 75 personen.

2. Ongeveer 100 gezinnen (gemiddeld 3-4 personen per gezin) zonder papieren die zichzelf in stand hielden via de parallelle economie, verloren hun inkomen van de ene op de andere dag.

B). Met het sluiten van markten en restaurants zijn de meeste van de gebruikelijke bronnen voor voedseldonaties verdwenen en moet bijna alles gekocht worden. Sinds 15 april is er echter een zeer grote wekelijkse donatie van zuivelproducten (enkele tonnen per week) gevonden. Onduidelijk is hoelang Human Aid Now hier een beroep op kan doen.

Het Amsterdam food project omvat momenteel vijf deelprojecten:

1) Bewaring en distributie van voedsel:

dit omvat wekelijkse rijpe groenten en fruit en zuivelproducten die bijna op de houdbaarheidsdatum zijn van groothandelaren + verschillende pallets met zuivelproducten die rechtstreeks van de producent komen. Dit voedsel wordt verdeeld via de dagverblijven van

De Regenboog Groep, het Wereldhuis, ASKV, Voedselbank Amsterdam, Volksbond, verschillende kerken, buurthuizen en burgergroepen die voedselpakketten maken voor kwetsbare mensen.

2) Dagelijkse lunch verzorgen voor 35 jonge Eritrese, Soedanese en Nigeriaanse vluchtelingen.

28 van de 35 zijn nog geen 25 jaar, 10 zijn net 18.

De gemeente Amsterdam zorgt voor een nachtopvang in de Sporthallen Zuid, waar ze ontbijt en diner krijgen. Ze moeten echter overdag het asiel verlaten en er wordt niets aan hen verstrekt.

Ze kunnen koken in de dagopvang van Here to Support of bij particulieren.

Daarom levert Human Aid Now de ingrediënten voor de dagelijkse lunch.

3) Verzorgen van lunches voor Amsterdamse schoonmaakteams (30 personen).

Hier gaat het om dak- en thuislozen die na hun schoonmaakwerk vroeger gingen lunchen in het Volksbond Koffiehuis, maar ook dit koffiehuis is momenteel gesloten. Vier keer per week biedt Human Aid Now kant-en-klare lunchpakketten aan, bereid door vrijwilligers.

4) Bijdragen aan voedselkosten voor mensen zonder papieren die door particuliere burgers worden opgevangen.

Het gaat vooralsnog om 10 mensen, van wie de meesten zich momenteel niet kunnen inschrijven

in Ter Apel vanwege de pandemie. We bezorgen ze voedselpakketten en nemen deel aan de winkelkosten voor essentiële artikelen.

5) Deelnemen aan het maken en verspreiden van voedselpakketten en afhaallunches aan gezinnen zonder papieren en individuen die vroeger zelfvoorzienend waren maar hun inkomen verloren vanwege Covid19.

Momenteel gaat het om ongeveer 80 gezinnen (3-4 personen per gezin). Onderzocht wordt de situatie van nog eens 15-20 gezinnen. Deze groep kan groeien naarmate Human Aid Now nieuwe gevallen tegenkomt.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder meer Huis van Wijk, de Diaconie, het Wereldhuis, ASKV en diverse kerken. We zorgen voor een deel van ons geborgen voedsel en de nodige rijst, bakolie en tomatenpuree. De andere NGO’s zorgen voor de rest van het eten.

Bij al onze voedselprojecten streven we naar uitgebalanceerde (veelal) vegetarische halal maaltijden van 650 tot 800 calorieën, inclusief minimaal 20 gram eiwitten.

Alle logistiek gebeurt binnen de door het RIVM aanbevolen maatstaven voor maatschappelijke afstand.

Afgezien van het voedsel dat Human Aid Now levert, zijn haar belangrijkste bijdragen:

– coördinatie,

– projectbeheer,

– logistiek,

– vrijwilligers vinden

– relaties onderhouden met zakelijke voedseldonoren.

Alle mensen die met Human Aid Now werken, zijn onbetaalde vrijwilligers.

– – – – – – Portret van de hulp door Human Aid Now in Amsterdam, in Trouw:

https://www.trouw.nl/binnenland/al-onze-reserves-verdampen-met-corona~bf73d987/

Vrijwilligers

‘Al onze reserves verdampen met corona’

Isabel Baneke   Trouw, 9 april 2020

De artsen van de ic-afdelingen ontvangen dagelijks applaus,

maar er zijn meer mensen die de samenleving draaiende houden tijdens deze coronacrisis. Vandaag: de vrijwilliger van een hulporganisatie.

Uit een van de lokalen in een oud schoolgebouw in Amsterdam-West schalt muziek. ‘Mag ik dan bij jou?’ in de coverversie van Topper Jeroen van der Boom. Binnen hangen veertien jongens uit Eritrea, Soedan en Syrië rond. Ze pielen op hun telefoon, liggen te slapen of leggen een kaartje.

Maar wanneer Dominique Nientker binnenkomt, veren ze op. Natúúrlijk willen ze helpen met het sjouwen van de kratten eten die ze voor hen heeft. Toch iets té enthousiast, blijkt bij de auto. De helft sloft met lege handen terug naar binnen.

Al bijna vier jaar zamelt Nientker voedsel in. Namens Human Aid Now, een hulpstichting die haar zoon in 2016 oprichtte voor vluchtelingen in verschillende Europese landen, haalt ze wekelijks zo’n 600 tot 800 kilo eten op bij horecagroothandels. Nientker sorteert de geretourneerde stukken vlees, het gebutste fruit en anderszins afgekeurde waren, waarna ze die ronddeelt aan ongedocumenteerde en dakloze vluchtelingen in en rond Amsterdam.

Vermagerde oogst “Maar sinds de uitbraak van het virus zie ik mijn oogst iedere week vermageren”, zegt de voormalig investment banker eerder die ochtend, vlak nadat een medewerker van een groothandel haar sip meldt niet meer dan een doosje zuivel te hebben dat tegen de houdbaarheidsdatum aanhikt. “Nu de horeca dicht is, kopen groothandels logischerwijs minder in en sturen klanten niets terug. En dus is het moeilijker om voedsel te verzamelen.” Ze wappert met haar boodschappenlijstje. “Ik ga zoveel mogelijk spullen bijkopen. Al onze reserves verdampen door corona, maar soit. Een crisis als deze maken we hopelijk nooit meer mee.”

Het rondwoekerende virus belemmert ook het uitdelen. “Normaal gesproken weet ik waar ik zijn moet. Maar de plekken waar vluchtelingen hun dagen doorbrengen, zijn nu dicht. Er is nachtopvang, maar ’s ochtends worden ze om half negen op straat gezet zonder ergens heen te kunnen. En het gros kan op geen enkele plek hun telefoon opladen, waardoor ik ze ook niet kan bereiken.”

Grote Zorgen Wanneer de 57-jarige over de pandemie spreekt, betrekt haar opgeruimde gelaat. Ze vreest niet voor haar eigen gestel, maar voor de fysieke en mentale gezondheid van vluchtelingen zonder papieren. Naast elektriciteit hebben zij nu ook geen toegang tot kranen en ze zijn bang besmet te raken. Bovendien maken ze zich grote zorgen om hun achtergelaten familie. “Met de pandemie voel ik me nog machtelozer dan anders”, zegt Nientker terwijl ze een doos aubergines in haar witte Fiat Punto laadt. “Nu hulporganisaties hun deuren hebben moeten sluiten is mijn specialiteit, voedsel, extra belangrijk. En toch staat mijn auto vaker stil dan normaal.”  

Op de vraag of alle vluchtelingen in Europa toegelaten zouden moeten worden, heeft Nientker geen antwoord. “Human Aid Now is niet activistisch. Maar we willen wel dat iedereen die hier is humaan wordt behandeld. Vluchtelingen hebben recht op voedsel, maar ook op onderdak, kleding, veiligheid, informatie en medische hulp. Ook al is ons werk een druppel op een gloeiende plaat, daar gaan we vol voor, zowel hier als in de Griekse kampen. Je bent wat je doet.”

= = = = = = =