Gemeente Amsterdam bezorgd over mensen in het ‘asielgat’

De gemeente Amsterdam is druk bezig met de voorbereiding van 24-uurs opvang voor asielzoekers. B&W wil zich hard maken voor mensen in een uitzichtloze situatie. Een uitzichtloze situatie kan ontstaan als mensen niet kunnen terugkeren, maar ook worden afgewezen voor rechtmatig verblijf. Deze ongedocumenteerde migranten verkeren in een kwetsbare positie en zijn uitgesloten van sociale voorzieningen.

Met het organiseren van de nieuwe 24-uursopvang met intensieve begeleiding en de  monitoring daarvan, wordt kennis opgebouwd over deze situaties. Die kennis wil Amsterdam gebruiken om samen met het Rijk te zoeken naar structurele oplossingen voor deze groep.

Verdere toelichting vindt u in de brief van weth. Groot Wassink: