Gemeente Amsterdam bezorgd over mensen in het 'asielgat'

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
10 april 2019

Gemeente Amsterdam bezorgd over mensen in het ‘asielgat’

De gemeente Amsterdam is druk bezig met de voorbereiding van 24-uurs opvang voor asielzoekers. B&W wil zich hard maken voor mensen in een uitzichtloze situatie. Een uitzichtloze situatie kan ontstaan als mensen niet kunnen terugkeren, maar ook worden afgewezen voor rechtmatig verblijf. Deze ongedocumenteerde migranten verkeren in een kwetsbare positie en zijn uitgesloten van sociale voorzieningen.

Met het organiseren van de nieuwe 24-uursopvang met intensieve begeleiding en de  monitoring daarvan, wordt kennis opgebouwd over deze situaties. Die kennis wil Amsterdam gebruiken om samen met het Rijk te zoeken naar structurele oplossingen voor deze groep.

Verdere toelichting vindt u in de brief van weth. Groot Wassink:

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: