Hoe verder na de Winteropvang?

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
10 april 2019

Hoe verder na de Winteropvang?

Tijdens de slotmanifestatie van de kerken-opvang-estafette voor de groep ongedocumenteerden die na de winteropvang op straat stonden – op 9 april in de Dominicuskerk – bood Anne Klerks, die wethouder Groot Wassink verving, geen oplossing. Vier gemeenteraadsleden kwamen wel met suggesties, zoals: het verplaatsen van de tenten waarin de winteropvang geboden werd, het gedogen van kraken van bepaalde panden van de gemeente, nachtopvang bieden in het stadhuis.

Op 11 april zal de raadscommissie Zorg een spoeddebat hierover houden. Inspreken zullen daar: Coen van Loon (Caritas A’dam), Annette Kouwenhoven (A’dam City Rights) en Jan van der Meulen (namens de kerken die onderdak boden).

Don Ceder, raadslid van de ChristenUnie, heeft op 9 april een voorstel ingediend om opvang te bieden aan ieder die dat nodig heeft, niet alleen tijdens de winterperiode, maar het hele jaar. Er staat veel vastgoed van de gemeente leeg en in de voorjaarsbegroting kan budget opgenomen worden, mits er politieke wil is om de naaste in nood te helpen. Zie ook zijn pleidooi in: https://www.parool.nl/opinie/-waarom-behandelt-amsterdam-daklozen-strenger-dan-hoeft~a4625477/

Advocaat Pim Fischer wees op de zorgplicht van de overheid, landelijk en lokaal, op grond van de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten, en vanwege art. 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het is erg zorgelijk dat gemeenten en ook de staatssecretaris deze verplichtingen slechts uitvoeren voor zover het hun uitkomt, in plaats van hulp te bieden aan wie dat dringend nodig heeft.

Ter plekke bleek de kwetsbaarheid in deze groep, toen een Eritrese jongeman een aanval van epilepsie kreeg. Vanuit de gemeente werd gesteld dat de GGD te weinig menskracht heeft om te screenen, en wie na screening kwetsbaar genoeg bevonden wordt komt niet direct in de opvang, maar op de wachtlijst voor opvang. – Tegelijk is het beschamend en nauwelijks te geloven dat dit gemeentebestuur niet in staat zou zijn om deze mensen onderdak te verlenen.

Bemoedigend was de donatie van Bas Timmer, ontwerper van de Sheltersuit, een waterdichte jas&slaapzak, die hij ontwierp voor en uitdeelde aan vluchtelingen op Griekse eilanden, in Bosnië en elders. Hij had niet verwacht dat hij die nog eens in Amsterdam zou uitdelen, aan mensen die ze heel goed kunnen gebruiken. Tachtig exemplaren lagen klaar op het altaar van de Dominicus. Info op: http://www.sheltersuit.com

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: [print-me]