Jaarverslag en beleidsplan

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
10 april 2019

Jaarverslag en beleidsplan

De Raad van Kerken Amsterdam heeft haar jaarverslag en beleidsplan gepubliceerd.

Hierin vindt u de activiteiten van de Taakgroep, geplaatst in de bredere context van de Raad.

Zie de Voortgangsrapportage 2017 en 2018 op:

en het Beleidsplan 2019-2020 op:

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: