Jaarverslag en beleidsplan

De Raad van Kerken Amsterdam heeft haar jaarverslag en beleidsplan gepubliceerd.

Hierin vindt u de activiteiten van de Taakgroep, geplaatst in de bredere context van de Raad.

Zie de Voortgangsrapportage 2017 en 2018 op:

en het Beleidsplan 2019-2020 op: