Bidden voor vrede heeft zin - doorgaande kerkdienst in de Bethelkerk

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
4 december 2018

Bidden voor vrede heeft zin – doorgaande kerkdienst in de Bethelkerk

Doorgaande vieringen in de Bethelkerk (of Bethelkapel), Den Haag, rondom het gezin Tamrazyan.

Zie ook https://rvkamsterdam.nl/index.php/2018/12/04/het-vuur-brandt-nog-in-bethel/

In dat artikel komt ook Joris van Gerven aan het woord, aangesloten bij de katholieke Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam: ‘We geloven dat het zin heeft om te bidden. Het eerste en misschien wel belangrijkste wat wij als mensen kunnen doen, is bidden. Daarnaast dragen we graag bij aan deze viering, omdat de kerk bij uitstek een plek is waar mensen die in de knel zitten een toevlucht kunnen vinden.’ Van Gerven was al eens eerder te gast bij een viering in de nacht. Dit keer leidde hij samen met een paar anderen een viering van twee uur. ‘We hebben met elkaar psalmen gezongen, gelezen en er was ook ruimte voor een overweging. Ook hebben we een gebed van vrede uitgesproken waarbij we alle landen noemen waar conflicten zijn.’’

Tot slot vindt u hier een gedicht van Hayarpi Tamrazyan.

Zie ook https://gedichtenvanhayarpi.wordpress.com/

Genade

Het is alsof
U mij zelf opvangt
Als er geen plek meer is
Waar ik me veilig voel

Het is alsof
U een kaarsje voor mij steekt
Het vuur ontsteekt
Dat nooit meer dooft

Het is alsof
De hemel openbreekt
En het liefde regent
In onze harten

Heer, U bent zo genadig
Dat het niét alleen lijkt alsof

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wij wensen alle lezers van deze Nieuwsbrief en allen voor wie wij ons inzetten, gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2019

Nieuwsbrief Deel dit bericht:
Print deze pagina: