Verklaringen Veiligheidspact tegen Discriminatie

In de afgelopen weken heeft de Kerngroep van het Veiligheidspact tegen Discriminatie,
waarin de Raad van Kerken Amsterdam participeert, verklaringen uitgegeven naar aanleiding van de moord op de Franse leraar Samuel Paty en aanslagen in Nice en Wenen

  1. Verklaring van het Veiligheidspact tegen Discriminatie 21 oktober 2020

    Gruwelijke moord op Samuel Paty

Het Veiligheidspact tegen discriminatie heeft met afschuw kennisgenomen van de brute moord op de Franse docent Samuel Paty. Hij werd onthoofd door een terrorist, die zijn daad beging uit naam van de islam, als wraak voor het tonen van beledigende karikaturen van de profeet Mohammed in de klas. Wij spreken ons medeleven uit met de familie en de scholengemeenschap in Conflans-Sainte-Honorine, een voorstad van Parijs.

Verschillen in levenswijze en verschillen van mening kunnen inzet zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om over te gaan tot verbaal of fysiek geweld.

Het recht op onderwijs, de vrijheid van meningsuiting en het recht om niet gediscrimineerd te worden zijn fundamenten voor goed onderwijs en een gezond en veilig schoolklimaat, overal ter wereld. Tegelijkertijd mag het bestrijden van terrorisme en extremisme niet uitmonden in stigmatisering van gemeenschappen. Moslimgemeenschappen in Frankrijk hebben deze afschuwelijke daad in scherpe bewoordingen afgekeurd. Laat de moord op Samuel Paty in Frankrijk geen voer zijn voor polarisatie op Amsterdamse scholen.

Het Veiligheidspact onderstreept dat contact, dialoog en onderlinge solidariteit hét antwoord zijn op verharding in de samenleving en het instrument tegen intolerantie, discriminatie en geweld. We laten ons niet uit elkaar drijven.

Als bijlage  voegen hieraan toe:
Verklaring Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims

Druk vanuit ouders op lessen is onaanvaardbaar

Afgelopen week zijn wij opgeschrikt door de afschuwelijke moord in Frankrijk op Samuel Paty, een docent maatschappijleer. Het is ongehoord dat deze docent is onthoofd omdat hij leerlingen wilde leren hoe om te gaan met vrijheid van meningsuiting in een pluriforme samenleving. Het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) veroordeelt dit brute geweld op de meeste krachtige manier en wij leven mee met de nabestaanden en de Franse samenleving.

Zowel in het Oude Testament – Tenach – als in de Koran staat dat ‘wanneer iemand een ander doodt, doodt hij alle mensen, en wanneer iemand een ander redt, redt hij alle mensen’. OJCM kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat onze jongeren leren omgaan met maatschappelijke diversiteit en dat zij leren functioneren in een samenleving waar vrijheid, gelijkwaardigheid en de rechtstaat leidende principes zijn. Alle vakdocenten moeten in staat worden gesteld hun lessen in te richten volgens hun vakkennis. Nooit mag druk vanuit de ouders of verlegenheid van de docenten een belemmering zijn om deze leidende beginselen uit te dragen.

Extremistische groepen en personen, al dan niet religieus gemotiveerd, die deze grondbeginselen niet accepteren en zich inspannen om de samenleving te ontwrichten, moeten met kracht bestreden worden. Wij hebben het vertrouwen dat de autoriteiten dit soort terroristen op een gepaste manier bestrijden, binnen de kaders van de rechtstaat.

OJCM zet zich dagelijks in voor een harmonieuze samenleving. Wij staan schouder aan schouder tegenover dit soort vijanden van onze samenleving. Geïnspireerd door onze religieuze tradities staan wij voor een sterke maatschappelijke samenhang gebaseerd op vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en de rechtsstaat.

Zie ook: de website van het OLCM. www.ojcm.nl

  • Verklaring van het Veiligheidspact tegen Discriminatie 29-10-2020

    Terreuraanslag in en bij kerk in Nice

Het Veiligheidspact tegen Discriminatie heeft met afschuw kennisgenomen van de terreuraanslag die vandaag heeft plaatsgevonden in en bij de kerk Basilique Notre-Dame de l´Assomption in Nice. Zeker drie mensen zijn daarbij gedood, zes anderen gewond.
De berichten wijzen erop dat de aanslagpleger een moslim is. Zijn daad lijkt verband te houden met de  brute moord op de Franse docent Samuel Paty en de reacties die daarop zijn gevolgd.

Het is vanzelfsprekend dat het Veiligheidspact deze aanslag afkeurt. Wij vinden dat verschillen in levenswijze en verschillen van mening inzet kunnen zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om over te gaan tot verbaal of fysiek geweld. Het is dan ook goed dat vanuit moslimgemeenschappen in Frankrijk én Nederland deze nieuwste terreurdaad direct is veroordeeld.

Ons motief om ons uit te spreken wordt mede ingegeven door de grote zorg die wij hebben over de impact die aanslagen als deze (dreigen te) hebben op de verhoudingen in de samenleving, niet alleen in Frankrijk en internationaal, maar mogelijk ook in ons land en onze stad.  In het Veiligheidspact werken joodse, christelijke, islamitische en organisaties met andere levensbeschouwingen in Amsterdam goed samen.  En dat zullen wij blijven doen.

Wij roepen daarom iedereen, in het bijzonder politici en religieuze leiders, op deze aanslag niet alleen te veroordelen, maar om bij te (blijven) dragen aan een samenleving die aan iedereen die in onze stad woont, in al hun verscheidenheid in geloof en levensbeschouwing, cultuur en seksuele geaardheid, ruimte en veiligheid biedt.  Daar hoort ook bij te voorkomen dat bepaalde bevolkingsgroepen worden gestigmatiseerd.
We herhalen wat wij vorige week uitspraken: het Veiligheidspact onderstreept dat contact, dialoog en onderlinge solidariteit hét antwoord zijn op verharding in de samenleving en het instrument tegen intolerantie, discriminatie en geweld.
Daar geven wij gestalte aan. Daar blijven wij ons voor inzetten.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Als bijlage voegen we verklaring van het Contactorgaan Moslims en Overheid toe:
CMO: Oproep aan alle moskeeën voor speciale aandacht terreuraanslag in Nice

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) reageert in een persbericht op de terreuraanslag in Nice. ‘Het is intens verdrietig dat terroristen de slachtoffers hebben belaagd op een plek waarop zij zich juist veilig hadden moeten voelen. In vrede. In een kerk. Wij roepen iedereen op om elkaar op te zoeken, naar elkaar te luisteren en de terroristen niet te laten oogsten wat zij hebben gezaaid”, zegt het CMO. Het contactorgaan spreekt over ‘een hardnekkige vijand’ Hieronder het volledige persbericht.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft met groot verdriet, afschuw en diepe verbijstering kennis genomen van de tragedie die het Franse volk opnieuw heeft getroffen. Vanochtend doodde een terrorist meerdere mensen in een kerk in Nice.

Onze gedachten gaan intens uit naar de slachtoffers en nabestaanden van deze afschuwelijke aanslag.

Deze terroristen kennen totaal geen grenzen in hun daden en er ontbreekt in hun acties elk spoor van menselijkheid. Het is een laffe en onmenselijke daad waarmee zij de samenleving willen ontwrichten, mensen angst aanjagen en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Het is intens verdrietig dat terroristen de slachtoffers hebben belaagd op een plek waarop zij zich juist veilig hadden moeten voelen. In vrede. In een kerk. Wij roepen iedereen op om elkaar op te zoeken, naar elkaar te luisteren en de terroristen niet te laten oogsten wat zij hebben gezaaid.

Wij hebben een hardnekkige vijand. Laat ons verenigen om deze tragedie te boven komen en overwinnen. Als broeders en zusters en als naasten. We trekken in deze moeilijke tijd tevens op met Joden en Christenen, verenigd in het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM). Wij vragen alle moskeeën en imams om in de komende dagen, speciale aandacht te besteden aan deze terreuraanslag en de gevolgen daarvan. Zowel in de Koran als in de Talmoed staat immers dat ‘wanneer iemand een ander doodt, doodt hij alle mensen, en wanneer iemand een ander redt, redt hij alle mensen’.  

  • Verklaring van het Veiligheidspact tegen Discriminatie 4 november 2020


Maandag 2 november opnieuw dodelijk geweld van een geradicaliseerde moslimextremist, nu in Wenen.

Na gewelddaden gericht op een leerkracht en een kerk, lijkt nu een synagoge een van de doelwitten te zijn geweest. Het zijn aanslagen op vrijheden zoals wij die kennen en koesteren.

Wij leven mee met de Oostenrijkse samenleving.
Wij leven mee met onze joodse partners, die door deze aanslag geraakt worden in hun gevoel van veiligheid
Wij leven mee met onze islamitische partners, door de impact van deze daad op de beeldvorming over hun geloof.

We herhalen wat wij eerder uitspraken: het Veiligheidspact onderstreept dat contact, dialoog en onderlinge solidariteit hét antwoord zijn op verharding in de samenleving en het instrument tegen intolerantie, discriminatie en geweld. Dat verbindt ons, dat dragen wij uit. Als bijlage voegen we de verklaring van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims toe:

VERBIJSTERING EN ONBEGRIP AANSLAGEN WENEN

GEPUBLICEERD OP 4 NOVEMBER 2020

Het Overlegorgaan Joden, Christenen, Moslims (OJCM) heeft met verbijstering en onbegrip gereageerd op de wederom afschuwelijke uitingen van haat in aanslagen, ditmaal maandagavond in het centrum van Wenen.

In een brief aan de ambassadeur van Oostenrijk in Nederland heeft het OJCM zijn meeleven betuigd. In verband met covid-19 is deze condoleance aangeboden in een brief. Het OJCM spreekt uit dat het dit brute geweld veroordeelt op de meeste krachtige manier.

“Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat onze jongeren leren omgaan met maatschappelijke diversiteit en dat zij leren functioneren in een samenleving waar vrijheid, gelijkwaardigheid en de rechtstaat leidende principes zijn. En dat wij hen weerbaar maken tegen extremistische geluiden.

Aansluitend bij de woorden van bondskanselier Angela Merkel zeggen ook wij: Laten wij schouder aan schouder staan tegen een hardnekkige, gemeenschappelijke vijand die zich uit met terreurdaden. Als broeders en zusters en als naasten. De strijd tegen deze moordenaars en hun opdrachtgevers is onze gemeenschappelijke strijd. Extremistische groepen en personen, al dan niet religieus gemotiveerd, die de grondbeginselen van vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en de rechtstaat niet accepteren en zich inspannen om de samenleving te ontwrichten, moeten met kracht bestreden worden.”

Ter informatie:


Veiligheidspact tegen discriminatie

Pact tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van LHBT’ers, joden, moslims, AfroNederlanders en andere (minderheids)groepen.

Preambule:

De Nederlandse samenleving is zeer divers. Verschillen in levenswijze en verschillen van mening kunnen inzet zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om elkaar met verbaal of fysiek geweld te bejegenen. Ieder mens heeft het recht om te zijn zoals hij of zij is én om gerespecteerd te worden door anderen, mits hij of zij ook de ander respecteert in diens eigenheid. Wederzijds respect is de grondslag van een humane maatschappij waar plaats is voor iedereen die zich houdt aan onderling overeengekomen maatschappelijke spelregels. Bescherming van minderheden is een belangrijk uitgangspunt in onze democratie.

Onderstaande organisaties en personen verklaren hierbij actief stelling te nemen tegen geweld op discriminatoire gronden. Het voortouw is in 2012 genomen door onder andere LHBT, joodse en islamitische organisaties omdat zij regelmatig slachtoffer zijn van geweld vanuit de samenleving. Dat geweld is gericht op individuen vanwege hun seksuele, gender, raciale, etnische of religieuze identiteit of op gebouwen, zoals moskeeën, synagogen en woonhuizen.

Andere organisaties en personen worden opgeroepen zich hierbij aan te sluiten en om eveneens stelling te nemen tegen discriminatie in het algemeen (zoals discriminatie op de arbeidsmarkt). Onderstaande organisaties en personen beloven in het bijzonder zich actief in te zetten tegen iedere vorm van discriminatoire agressie, zowel verbaal (zoals schelden en pesten) als fysiek (zoals mishandeling en brandstichting). Overigens kunnen ook andere groepen dan de hierboven genoemde slachtoffer zijn van discriminatoire agressie, zoals asielzoekers, gehandicapten en vrouwen.

Artikel 1.

Onderstaande organisaties en personen verklaren zich bereid om publiek stelling te nemen, met name bij incidenten en dreigende situaties of brandende kwesties in het publieke debat rond bovengenoemde thema’s. Ook verklaren onderstaande organisaties zich bereid om bovengenoemde boodschap uit te dragen en indien nodig daarover de discussie aan te gaan met de eigen achterban en gelijkgezinden.

Artikel 2.

Onderstaande organisaties en personen zijn bereid om naar vermogen bescherming aan te bieden van acuut bedreigde gebedshuizen, woonhuizen en personen.

1

Toelichting: nadat de Koptische gemeenschap zich bedreigd voelde vanwege ontwikkelingen in Egypte is aangeboden vanuit de islamitische gemeenschap in Amsterdam en omstreken om de Koptische kerk in Amsterdam-Noord bescherming te bieden. Dit is een mooi voorbeeld van wat wordt bedoeld in dit artikel.

Artikel 3.

Onderstaande organisaties en personen zijn bereid om naar vermogen mee te werken aan schoolbezoeken in gemengde groepjes om discussies te voeren met leerlingen over bovengenoemde thema’s.

Toelichting: een jood, een homo en een moslim (en een christen en een ongelovige, afhankelijk van de situatie) gaan in discussie met een klas of grotere groepen. In principe wordt aangesloten bij bestaande initiatieven. Een en ander zou ook tot verdere initiatieven kunnen leiden, zoals het versterken van het antipestbeleid of de oprichting van tolerantiecomités van leerlingen/docenten en dergelijke.

Artikel 4.

Onderstaande organisaties en personen zijn bereid om naar vermogen mee te werken aan buurtbemiddeling bij het (weg)pesten van en spanningen tussen buurtbewoners.

Toelichting: bemiddelingsteams vanuit netwerken van organisaties en personen met verschillende achtergronden. Er zijn al dergelijke initiatieven geweest die als voorbeeld kunnen dienen. 

U kunt (als organisatie of individueel) het Veiligheidspact ondertekenen door een e-mail te sturen naar info@veiligheidspact.nl. Daarbij is vermelding van naam (van uzelf of uw organisatie) nodig en van adres en telefoonnummer gewenst. 

Inmiddels hebben meer dan 200 organisaties en personen het Pact onderschreven, waaronder de

Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON), de Turks Islamitische

Culturele Federatie (TICF), het Centraal Joods Overleg (CJO), het Humanistisch Verbond, Amnesty

International, Nederland Wordt Beter, de Raad van Kerken Amsterdam, de Protestantse Kerk Amsterdam, het Rooms Katholiek Dekenaat Amsterdam, COC Amsterdam, en enkele (afdelingen van) politieke partijen, zoals GroenLinks, D66, PvdA en 50 plus.