Desastreuze deportatie Soedanese man voorlopig voorkomen

Bron: Yahoogroep VoorVluchtelingen

We zijn opgelucht te kunnen melden dat de deportatie van een jonge man uit Nuba – een van de vluchtelingen van de Wij Zijn Hier groep – naar Soedan die voor dinsdag 16 mei jl. gepland stond, op het laatste moment is geannuleerd. Hiermee is een mogelijk desastreuze afloop voor de man voorlopig geweken. De man behoort tot de bevolkingsgroep Nuba, dit is kwetsbare minderheidsgroepering in Soedan. Hij loopt na terugkeer verhoogd risico op detentie, mishandeling en marteling na aankomst in Soedan puur en alleen omdat hij behoort tot een niet Arabische minderheid uit het Nuba gebergte (in Zuid Kordofan) en terugkeert uit het buitenland. De regering bombardeert het Nuba gebied aanhoudend, met vele burgerdoden als gevolg.

Het was voor het eerst in 3 jaar dat er vanuit Nederland een gedwongen uitzetting gepland stond. We hopen dat de Dienst Terugkeer en Vertrek zich nu realiseert dat gedwongen uitzetting naar Soedan uitermate gevaarlijk en risicovol is en er een grote kans bestaat dat met zo’n uitzetting artikel 3 EVRM (non-refoulementbeginsel) geschonden wordt.

We zijn geschokt dat er zo’n intensieve campagne en lobby nodig is om deze fout te voorkomen. Zoveel andere ge-ïlligaliseerde mensen zouden in deze situatie niet het netwerk hebben van mensen die ad hoc bereid zijn alles aan de kant te schuiven om aan de zaak te werken en een intensieve campagne te voeren.

Mensen van Wij Zijn Hier, Vrouwen Tegen Uitzetting, Nuba Mountains Solidarity Abroad en Darfur Union voerden gezamenlijk actie en benaderden media, politiek, advocatuur en maatschappij. Dit resulteerde in:

  • een demonstratie afgelopen maandag in Den Haag voor het Ministerie van Justitie;
  • een goed gedeelde social media campagne richting staatssecretaris Dijkhoff en de betrokken luchtvaartmaatschappijen;
  • politici, organisaties en andere mensen die hun zorg uitten en de staatssecretaris vroegen om van de uitzetting af te zien en het asielverzoek te herzien. Amnesty International schreef een bezorgde brief gebaseerd op hun heldere standpunt over Soedan;
  • een asieladvocaat die een nieuwe asielprocedure startte, gebaseerd op nieuw bewijs.

 Op de ochtend van zijn geplande uitzetting, ontving de jonge man, na een zeer stressvolle periode, het nieuws dat de deportatie was geannuleerd. De IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) gaat de tijd nemen naar het nieuwe asielverzoek te kijken.  

Naast de blijdschap die nu overheerst bij de man en alle betrokkenen, houdt ons ook de vraag bezig hoe het vanaf nu verder zal gaan. De IND gaat op korte termijn opnieuw naar zijn zaak kijken. We hopen dat de IND de nieuwe bewijsstukken nu wel serieus neemt en op basis daarvan tot het besluit komt dat hij recht heeft op een verblijfsstatus op grond van het vluchtelingenverdrag. Bij zijn vorige asielaanvraag zijn zwaarwegende argumenten aangevoerd die puur op formalistische wijze niet betrokken zijn bij het volledige vluchtverhaal van meneer. Ook hopen we dat hij snel wordt vrijgelaten uit detentie, zodat hij zijn procedure in vrijheid kan doorlopen. Tegelijk roepen we de staatssecretaris op het landenbeleid van Soedan te herzien en de afschuwelijke praktijk van gedwongen deportaties te stoppen.

 Onze dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het voorkomen van deze risicovolle deportatie is groot. We willen journalisten vragen om alert te blijven rond deze zaak. Voor eventuele achtergrondartikelen over de situatie van Nuba in Soedan, de situatie van vluchtelingen wiens asielverzoek wordt afgewezen maar die bij terugkeer gevaar lopen, of over gedwongen uitzettingen, zijn de contactpersonen te benaderen.

 

Meer informatie over Soedan en Nuba:

https://www.amnesty.org/en/countries/africa/sudan/report-sudan/  

https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/4913/2016/en/ 

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/sudan

https://www.hrw.org/africa/sudan  

https://www.paxforpeace.nl/stay-informed/news/eu-risks-making-things-worse-in-sudan

https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/18692451-D506-4A5F-8FE2-32E5A2F3658B/0/SudanFFMreportJune2016.pdf

http://www.ecoi.net/file_upload/90_1464788859_arc20160601-sudan-south-kordofan-blue-nile.pdf