Anna Verbeek nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam

In de online gehouden Algemene Vergadering van 21 januari heeft Henk Meulink het voorzitterschap van de Raad van Kerken Amsterdam overgedragen aan Anna Verbeek.

Na ruim zes jaar voorzitter te zijn geweest droeg Henk Meulink symbolisch het voorzitterschap over door de kaars van de oecumene door te geven aan Anna Verbeek. Anna is lid van de Keizersgrachtkerk, een gemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam. Zij heeft een grote bestuurlijke ervaring in de kerk, o.a. als lid van de diaconie van de Keizersgrachtkerkgemeente en als lid van de Grote en Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen de Raad kennen we haar als lid van het Dagelijks Bestuur van de Taakgroep Vluchtelingen, waarin ze o.a. een belangrijke bijdrage gaf aan de Nieuwsbrief die de Taakgroep regelmatig publiceert. De laatste jaren functioneerde ze ook als tweede vertegenwoordiger van de PKA in de Raad. Het afgelopen jaar heeft Anna al meegedraaid in het Dagelijks Bestuur, waarvan ze in september lid werd.
Niet alleen Henk Meulink is teruggetreden uit het DB. Dat geldt ook voor Victor Lagodin en Maarten Lubbers, die na vier jaar lid van het DB te zijn geweest eveneens afscheid namen. Victor blijft wel lid van de AV als vertegenwoordiger van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Eerder moest Irini Sorial zich om persoonlijke redenen terugtrekken uit het DB. Dat bestaat nu uit drie leden. Er is goede hoop dat binnenkort een nieuw DB-lid kan worden voorgedragen. Naar verdere versterking wordt gezocht.
Als het weer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen zal er nog gelegenheid komen om persoonlijk afscheid te nemen van de nu teruggetreden DB-leden.
Als een van zijn laatste daden als voorzitter schreef Henk Meulink een Voortgangsrapportage van de Raad van Kerken Amsterdam voor de jaren 2019 en 2020. Deze geeft een goed beeld van hoe de Raad in de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd, welke verbindende activiteiten de Raad organiseerde en hoe de Raad namens de kerken functioneerde in het publieke domein.
Deze voortgangsrapportage kunt u in de bijlage lezen.