Week van Gebed voor de eenheid 19 -26 januari

In de Week van Gebed voor de eenheid zullen er in Amsterdam diverse diensten, vieringen en andere activiteiten zijn.
De Raad van Kerken Amsterdam roept ieder op daar aan deel te nemen.
Hieronder een overzicht.

thema “Buitengewoon”
Overzicht van vieringen en activiteiten in Amsterdam

Zondag 19 januari

10.00 uur:  Eucharistieviering van de Gemeenschap van Sant´Egidio staat in het kader van de Week van Gebed. Voorganger is mgr. Jan Hendiks, bisschop-coadjutor van Haarlem-Amsterdam.
Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207.
N.B. Deze viering wordt rechtstreeks op televisie uitgezonden door KRO-NCRV.
In verband daarmee graag uiterlijk 9.45 aanwezig zijn.

10.30 uur: Gezamenlijke  kerkdienst  van de kerken in de Watergraafsmeer op zondag 19 januari om in de Hofkerk, Linnaeushof 94, Amsterdam-Oost.

M.m.v.: Parochie HH Martelaren van Gorcum, Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer, Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland. Leger des Heils Amsterdam-Oost

11.00 uur:Gezamenlijke viering van de 6 kerken van De Nieuwe Stad en De Drie Stromen (Protestantse Gemeente, Evangelisch-Lutherse Gemeente, RK Parochie, Christian Baptist Church, PERKI, Reformed Presbyterian Church) en de Evangelische Broedergemeente.

In Wi Eegi Kerki, Kortvoort 73.

11.30 uur (ongeveer): De kerken van de “Heilige4Hoek”  (Oude Lutherse Kerk, Doopsgezinde Kerk, RK Krijtberg, English Reformed Church) komen vanuit alle vier de kerken bij het einde  van de dienst samen in de Krijtberg voor een afsluitend lied en dito gezamenlijke zegen door alle vier de voorgangers. Daarna is er in de Doopsgezinde Singelkerk een (door de English Reformed Church georganiseerde) “BigSing” in de traditie van Iona, onder leiding van de WildGoose gemeenschap. 

12.00 uur Bij de Christengemeenschap Amsterdam is er  een gesprek in het kader van de Week van Gebed om “verschillende aspecten te onderzoeken van het buitengewone verschijnsel ´bidden´”. In de Andrieskerk,  A.J.Ernststraat 869.

Maandag 20 januari

19.30 uur Oecumenische Gebedssamenkomst van de kerken in Noord in
DE BOEIER Rafaël Noord,
Banne Buikslootlaan 63 B.

Dinsdag 21 januari

18.00 uur De Raad van Kerken Amsterdam-Zuid organiseert een Gebedswandeling.
De wandeling start om 18.00 uur met een maaltijd in de Maarten Lutherkerk , Dintelstraat 134 (hoek Uiterwaardenstraat). Daarna wandeling met als halteplaatsen 19.15 uur Oranjekerk, 2e Van der Helststraat 1-3, 19.40 uur het Van der Helstplein  (Kyriegebed voor Amsterdam-Zuid), 20.00 uur Vredeskerk, Vredeskerkplein 1 en eindpunt 20.45 uur  in Vrijburg (Diepenbrockstraat  46).
Aanmelden (ivm maaltijd) www.gebedswandeling.nl

19.30 uur Oecumenische Gebedssamenkomst van de kerken in Noord in
HOOP VOOR NOORD, Kruiskerk, Rode Kruisstraat 20
Woensdag 22 januari

20.00 uur Oecumenische Viering van de kerken in Noord, NIEUWENDAMMERKERK,
Brede Kerkpad 6-8

20.00 uur De kerken van Oost zijn te gast in Het Blauwe Huis, Willy Mullenskade 13 (IJburg)

Donderdag 23 januari

19.30 uur Oecumenische Gebedssamenkomst van de kerken in Noord in
HOOP VOOR NOORD, Kruiskerk, Rode Kruisstraat 20

Vrijdag 24 januari

19.30 uur Oecumenische Gebedssamenkomst van de kerken in Noord in
DE BOEIER Rafaël Noord,
Banne Buikslootlaan 63 B.

20.00 uur De Gemeenschap van Sant’Egidio en de Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseren een oecumenische gebedsdienst in d in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerken zullen aan de gebedsviering meewerken. Theoloog des Vaderlands Samuel Lee verzorgt de verkondiging.

 Zondag 26 januari

10.00 uur Gezamenlijke viering van kerken in Nieuw West in de Pauluskerk, Pieter Calandlaan 194.

18.30 uur Oecumenische vesper in de Oude Kerk, Oude Kerksplein, mmv voorzitter Raad van Kerken AmsterdamHebben wij vieringen en/ of bijeenkomsten gemist?
Meld ze ons alsnog via: raadvankerkenamsterdam@gmail.com