Kerstgroet en nieuwsbrief 2021

Over enkele dagen zullen wij het weer lezen en horen: het vertrouwde verhaal uit het evangelie volgens Lukas dat speelt in de tijd van de keizer Augustus in een uithoek van het grote Romeinse Rijk. Het verhaal van een klein begin, van kleine mensen aan de onderkant van de samenleving voor wie geen plek is in de herberg maar wel een bijzonder, unieke plek in het verhaal van God met ons mensen. Wij kennen het verhaal en toch lezen we het elk jaar niet alleen weer opnieuw, we lezen en horen het ook elk jaar weer anders omdat wijzelf in een veranderde, nieuwe levenssituatie zijn. En zo verbindt zich dit oude Bijbelse kerstverhaal steeds weer met onze actuele levensverhalen.

Daarbij is de context waarin wij het Kerstverhaal en het Kerstverhaal ons dit jaar ontmoet nog steeds gekenmerkt door de voortdurende pandemie en de beperkingen die daaraan zijn verbonden. En we hadden vorig jaar nog zo gehoopt, dat dit ‘eens en nooit weer’ zou zijn!

Tegelijkertijd zijn er ook al die andere crises die onze wereld en samenlevingen teisteren. De klimaatcrisis, geopolitieke spanningen, spanningen en toenemende verdeeldheid in onze eigen samenleving, miljoenen van mensen wereldwijd op de vlucht, op zoek naar een plek in een herberg waar zij welkom zijn.. en ga zo maar door.

En te midden van al die problemen en crises wordt het Kerst, vieren wij weer het Kerstfeest, verlangen wij naar vrede op aarde en in onze persoonlijke levens en daarna dat de Hemel weer opengaat. Kerst vieren betekent dat wij in het licht van het Bijbelse kerstverhaal blijven hopen en uitzien en ons blijven inzetten voor dat waarnaar wij verlangen.

Als Raad van Kerken in Amsterdam willen wij alle kerken en christelijke gemeenschappen bemoedigen om elkaar ook dit jaar rond om de Kerstdagen zo goed het gaat vast te houden, te verzekeren van elkaars nabijheid in alle mogelijke vormen van ‘omzien naar elkaar’, omzien naar wie maar al te gauw tussen wal en schip geraken. En vooral: te vieren dat ook de meest bizarre omstandigheden niet kunnen ontkrachten wat ons is aangezegd en waarvan ons ‘met elkaar’ een weerspiegeling is: Dat het Kerstmis IS GEWORDEN! En dat dit al meer dan 2000 jaar de wereld en de geschiedenis in een ander perspectief zet! Dat vieren wij ook dit jaar, – en zo als bijna elk jaar vieren wij het ‘tegen de teken des tijds in’.

Mogen wij allen dat ook dit jaar weer ervaren, – juist in deze tijden van ontwrichting. Het is nooit anders geweest, en ook in die eerste en alles bepalende nacht al, dat de tekenen des tijds de engelenboodschap tegenspraken. Kerstmis is altijd al een kwestie van geloofsvertrouwen geweest. Moge dat ons dragen ook in deze dagen en in het komende jaar.
Gezegende Kerstmis!
Op verzoek van het DB van de Raad van Kerken Amsterdam schreef Kersten Storch deze Kerstgroet.

De volledige nieuwsbrief kunt u hier lezen/downloaden: