PvdA – niet door de humanitaire ondergrens

pag. 9 (h. 1 Goed wonen in een gemengde stad)

Amsterdam blijft vluchtelingen met een verblijfstatus uit oorlogsgebieden als Syrië verwelkomen. De tekorten aan woningen voor statushouders die de afgelopen jaren zijn ontstaan worden versneld weggewerkt. Statushouders worden zoveel mogelijk in reguliere woningen in de buurten gehuisvest zodat ze snel hun leven in Amsterdam kunnen opbouwen. Er komen diverse complexen waarin statushouders en studenten gemengd wonen. Op korte termijn zijn vanwege de knellende tekorten aan woningen ook tijdelijke woonvoorzieningen noodzakelijk om statushouders te huisvesten.

pag. 13 (h. 2 Samen Thuis in Amsterdam)

Nieuwkomers helpen integreren en Nederlands leren

Iedere derde Amsterdammer is geboren in één van de 180 landen die hier vertegenwoordigd zijn. Amsterdam heeft altijd nieuwkomers verwelkomd en zal dat blijven doen. Dat geldt zeker voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Nieuwe Amsterdammers moeten zich geaccepteerd voelen in de stad en dienen op hun beurt onze samenleving te accepteren.

Vluchtelingen zijn welkom. Statushouders krijgen snel een woning midden in onze buurten en begeleiding om een bestaan op te bouwen. (Vrijwilligers) werk wordt gestimuleerd. Amsterdam helpt nieuwkomers Nederlands te leren en kennis te maken met de samenleving.

Nederlands is de taal die ons bindt, dus we vinden het belangrijk dat alle Amsterdammers Nederlands spreken, ook degenen die al langer in Amsterdam wonen. Die willen we alle mogelijkheden bieden de taal alsnog te leren. Amsterdam helpt nieuwkomers Nederlands te leren Daarnaast zetten we in op een hoge kwaliteit van het taalonderwijs voor nieuwkomers, omdat op dit moment 34% van hen niet op tijd slaagt.

Nieuwkomers die hier komen wonen, accepteren de Nederlandse samenleving en onze waarden. Vrijheid en gelijkheid zijn de basis van onze samenleving.

Ongedocumenteerden kunnen in Amsterdam rekenen op een goede bed-, bad- en brood-voorziening, geestelijke begeleiding en medische zorg. We dringen bij de Rijksoverheid aan op een structurele oplossing en werken niet mee als we door de humanitaire ondergrens zakken in Nederland.

https://amsterdam2018.pvda.nl/downloads/PvdA_Verkiezingsprogramma_Amsterdam_2018.pdf