Voortgangsrapportage 2017 – 2018

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
3 maart 2019

Voortgangsrapportage 2017 – 2018

Onlangs is een Voortgangsverslag van de Raad van Kerken Amsterdam over de jaren 2017 en 2018 verschenen.
Het biedt een overzicht van activiteiten van de Raad in deze jaren en van de diverse relaties die de Raad onderhoudt.

Voortgangsrapportage 2017 – 2018

Archief Deel dit bericht:
Print deze pagina: