Voortgangsrapportage 2017 – 2018

Onlangs is een Voortgangsverslag van de Raad van Kerken Amsterdam over de jaren 2017 en 2018 verschenen.
Het biedt een overzicht van activiteiten van de Raad in deze jaren en van de diverse relaties die de Raad onderhoudt.

Voortgangsrapportage 2017 – 2018