Kerstgroet van de Stichting Drugspastoraat

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
17 december 2020

Kerstgroet van de Stichting Drugspastoraat

De pastores en het bestuur van de Stichting Drugspastoraat stuurden aan “allen die het Drugspastoraat een warm hart toedragen” een kerstboekje toe.
Zij wensen ons “ondanks alle beperkingen een goede kersttijd toe en alvast het goede voor een smetteloos 2021!”

Archief Deel dit bericht:
Print deze pagina: [print-me]