Kerstgroet van de Stichting Drugspastoraat

De pastores en het bestuur van de Stichting Drugspastoraat stuurden aan “allen die het Drugspastoraat een warm hart toedragen” een kerstboekje toe.
Zij wensen ons “ondanks alle beperkingen een goede kersttijd toe en alvast het goede voor een smetteloos 2021!”