Afschuw om aanslagen Sri Lanka

De Raad van Kerken Amsterdam heeft met afschuw kennis genomen van de aanslagen in Sri Lanka op Eerste Paasdag,
o.a. in een aantal kerken waar op dat moment christenen het Paasfeest vierden.

Wij sluiten ons graag aan bij de verklaring die de landelijke Raad van Kerken, mede namens het Contactorgaan Joden Christenen Moslims (OJCM) heeft uitgegeven en bij de oproep van de landelijke Raad van Kerken om in de diensten en vieringen in het komend weekend in de vorm van gebed aandacht te geven aan deze aanslagen.

De verschrikkelijke aanslagen op Sri Lanka vervullen de Raad van Kerken met afschuw. Dat dit tevens gebeurde op Pasen, het feest waarop christenen wereldwijd de opstanding van Christus vieren, treft ons extra diep.
Als gezamenlijke kerken van Nederland bidden we om Gods troost en nabijheid voor de nabestaanden van alle slachtoffers die vielen onder kerkgangers, hotelgasten, personeelsleden en politie-agenten: Voor allen die rouwen om dit abrupte en wrede verlies van dierbaren. We bidden voor alle gewonden, die voor hun leven vechten of lijden aan hun letsel. We bidden voor ieder die in onzekerheid verkeert over het lot van familieleden of vrienden. Ook bidden we voor hen die in deze dagen van chaos en verwarring een extra verantwoordelijkheid dragen: overheid, artsen en verplegend personeel, hulpdiensten en ieder wiens inzet gevraagd is.
Ook bij deze aanslagen kan de Raad van Kerken niet anders dan iedere vorm van religieus of ander geweld blijven afwijzen en pleiten voor een permanente inzet voor gerechtigheid, vrede en recht. Samen met de andere leden van het OJCM, het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims, zal de Raad van Kerken een gemeenschappelijke condoleance aanbieden aan de ambassadeur van Sri Lanka.


Wij willen parochies en gemeenten oproepen om aanstaande zondag, 28 april, in vieringen en erediensten slachtoffers, nabestaanden en bevolking van Sri Lanka in en rond de voorbeden te gedenken.
Omdat op deze zondag in veel kerken het verhaal van de Emmaüsgangers zal klinken, willen wij voorstellen om dit gebed aan te laten sluiten bij deze evangelielezing en tijdens het gebed een gezamenlijke ‘stille wake’ van 2 minuten te houden. Het is goed om deze stilte van tevoren aan te kondigen. Indien gewenst, kan het gebed door twee mensen gelezen worden, aangegeven met a en b.

Gebeden voor Sri Lanka op zondag 28 april
a) Eeuwige, de aanslagen in Sri Lanka vervullen ons hart met pijn en afschuw. Pijn vanwege al die doden en gewonden, groot en klein.
Afschuw vanwege dit extreme geweld, de nietsontziende haat.
b) Pijn vanwege het immense verdriet van nabestaanden: familie, vrienden, geloofsgenoten. Afschuw vanwege alles wat hierdoor ontwricht wordt: vertrouwen, geloof in de toekomst, dialoog.
a) Eeuwige, wij bidden u voor allen die rouwen om het abrupte en wrede verlies van hun dierbaren:
b) Sla uw troost als een mantel om hen heen.
a) We bidden voor alle gewonden, die voor hun leven vechten of lijden aan hun letsel:
b) Schenk hen de helende kracht van uw liefde.
a) We bidden voor ieder die in onzekerheid verkeert over het lot van familieleden of vrienden:
b) Wees hun steun en toeverlaat.
a) We bidden voor hen die in deze weken van chaos en verwarring een extra verantwoordelijkheid dragen. Voor artsen, verplegend personeel, reddingswerkers en hulpdiensten:
b) Geef hen moed en vertrouwen.
a) We bidden voor ieder wiens inzet gevraagd is om rust te herstellen, daders te vinden en nieuwe stabiliteit te brengen. Voor overheid, politie en media:
b) Verlicht hen met uw wijsheid.
a) Eeuwige, wij bidden u, nu het avond is geworden in het leven van zovele mensen: Blijf bij hen! Wees daar waar u zo hard nodig bent, met uw troost, met uw nabijheid, met uw liefde.
Waak over hen, zoals wij hier waken in de stilte van dit moment.
(2 minuten stilte)
b) Vanuit deze stilte bidden én belijden wij dat u de dood niet het laatste woord geeft en dat u ons telkens weer de ogen wilt openen voor Hem die met ons meegaat, op de weg van de dood naar het leven: Christus, de Levende.
(afsluiting met Onze Vader of vervolg voorbeden)


Mgr. J. Hendriks, bisschop-coadjutor van Haarlem-Amsterdam heeft ons laten weten dat de Sri Lankaanse Tamilgemeenschap op zondag 19 mei om 16.00 uur in de Sint Christoforuskerk in Schagen een herdenking zal houden tijdens de Eucharistieviering, waarbij hij zelf aanwezig zal zijn.

Vrijdag 26 april is om 20:00 het avondgebed van Sant’Egidio in de Mozes en Aäronkerk speciaal gewijd aan Sri Lanka, dat gebukt gaat onder aanslagen, die er op gericht lijken te zijn om het samenleven van gelovigen van verschillende religies te schaden.

Zie ook https://www.santegidio.nl/?event=gebed-voor-vrede-gewijd-aan-sri-lanka&event_date=2019-04-26