Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan alle bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten kerkgenootschappen

Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan alle bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten kerkgenootschappen en hun parochies en wijkgemeenten. Ook de deelnemers aan het overlegplatform dat de Taakgroep ook is, ontvangen de Nieuwsbrief, evenals een kleine groep externe contacten.

 

Stuur deze Nieuwsbrief svp door aan belangstellenden in uw gemeente!