Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam Pasen 2022

In deze Nieuwsbrief onder andere een paasgroet van Priester Hildo Bos van de Orthodoxe parochie “heilige Nikolaas”, Amsterdam, informatie voor vluchtelingen en aandacht voor de Ontwikkelingen bij de orthodoxe parochie van de heilige Nicolaas van Myra.