Doe mee aan Actie Steun WAH

De Steunactie die de Taakgroep Vluchtelingen heeft opgezet, begint op gang te komen. Wijkdiaconieën doen nog regelmatig giften en er druppelen steeds vragen/ aanmeldingen voor klusjes en bezigheden binnen. Verschillende vluchtelingen uit de Vluchtmaat hebben regelmatige schoonmaakklussen. Er komen ook steeds weer verzoeken om hulp bij catering bij kleinere of grotere evenementen: verjaardag diners, gemeentemaaltijden, koken en opruimen bij buurtmaaltijden, hapjes bij studiedagen, etc.

De protestantse Gemeente Duivendrecht heeft de Actie Steun in eigen kring ruim bekend gemaakt en hoopt dat het extra activiteiten en geld gaat opleveren voor de vluchtelingen met wie de kerk van Duivendrecht contact heeft, voornamelijk in de Vluchtmaat.

Graag vragen we iedereen: Steun Ongedocumenteerden door hen vrijwilligerswerk te geven – en hen zo de kans te geven deels zelf in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Niets doen is funest, het leidt tot apathie en erger.

Er zijn al heel wat matches tot stand gekomen. Het levert fantastische verhalen op over opgeluchte asielzoekers, die groeien in zelfbewustzijn en energie.

De actie loopt nog steeds: we nodigen iedereen van harte klussen en werk te melden bij verbeek.anna@gmail.com