De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken bestaat sinds de jaren ’80. Hij brengt aan de (lidkerken van) Raad van Kerken van Amsterdam en aan andere contacten in zijn netwerk signalen en adviezen uit over actuele en structurele problemen van vluchtelingen in Amsterdam.

Contact:

Frans Zoer, secretaris en redactie Nieuwsbrief.
frans.zoer@hotmail.com

Anna Verbeek, redactie Nieuwsbrief.
verbeek.anna@gmail.com

kgk-overzichtsfoto-spandoekfoto-spandoek-in-kgk

Kerken en organisaties waarmee de Taakgroep regelmatig contact heeft: